Dr. Albert Estrada-Rius: La protecció del patrimoni numismàtic i arqueològic

Dr. Albert Estrada-Rius

Albert Estrada, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Iberoamericana d’Estudis Numismàtics i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), coordina el curs “Rituals, usos simbòlics i sacralitat a la moneda”, que se celebrarà entre els propers 3 i 12 de maig, de 18.30 a 20.00 h, en format telemàtic. Els inscrits rebran un correu electrònic amb l’enllaç a la plataforma Zoom per fer la connexió. El curs és organitzat pel Gabinet Numismàtic amb el suport del Museu Nacional d’Art de Catalunya.

“La moneda sempre s’ha fet servir amb finalitats que han anat més enllà de les estrictes de mitjà de pagament entre particulars i el fisc, o d’estalvi de riquesa, per a les quals sembla que va ser creada inicialment. Ens fixarem en alguns dels diversos usos simbòlics i rituals que es documenten a la moneda medieval i moderna a l’Occident d’Europa”, assenyalen els organitzadors de les jornades, que es dividiran en quatre sessions.

La primera estarà dedicada a l’anàlisi de l’extensió d’una de les relíquies menys conegudes de la Passió de Crist: les trenta monedes de plata que, segons els Evangelis, Judas Iscariote va rebre com a preu de la seva traïció i algunes esglésies pretenen conservar-ne. Lucia Travaini, professora de la Universitat de Milà, presentarà el treball “Nous horitzons de la recerca històrica: usos rituals, monedes, relíquies i el cas dels trenta denaris de Judes”.

La segona, per altra banda, es dedicarà a l’ús de la moneda com a ofrena o almoina en espais de culte al context cristià. Especialment, en llocs de pelegrinatge, on la moneda esdevé, per exemple, testimoni de l’origen llunyà d’alguns fidels. Manuel Mozo, membre de l’Associació Espanyola d’Arqueologia Medieval i de l’Associació de Col·leccionistes de Monedes de l’Acadèmia de Ciències de les Illes Fèroe, exposarà l’estudi “Ofrendas y depósitos monetarios en espacios sagrados en la Edad Media”.

A la tercera sessió es plantejarà una anàlisi interpretativa del numerari associat al món funerari medieval i modern que es documenta a partir del registre arqueològic en diferents necròpolis. En aquest sentit, Maria Clua, conservadora del Gabinet Numismàtic de Catalunya, intervindrà amb la conferència “La moneda en contextos i rituals funeraris medievals i moderns”. Finalment, la quarta sessió es dedicarà a repassar la disparitat d’usos cerimonials, devoció i propaganda de la moneda a les mans dels monarques als àmbits cortesans. En aquest cas, Albert Estrada presentarà “La moneda en mans del rei: litúrgia, simbolisme i ritual” i tancarà les jornades.

D’altra banda, l’acadèmic ha comissariat l’exposició “Francesc Paradaltas, un reformista català davant de la moneda espanyola”, que s’ha pogut visitar a la Biblioteca Joaquim Folch i Torres del Museu Nacional d’Art de Catalunya entre els mesos de desembre i març.

Web del curs i inscripció