La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i el nou grup gestor de l’escola universitària i de negocis ESERP Business and Law School han signat un conveni de col·laboració que compromet ambdues institucions a col·laborar en la difusió del coneixement científic i acadèmic mitjançant la participació de forma conjunta en actes institucionals i organització d’esdeveniments que resultin d’interès comú per a les finalitats de les dues institucions.

Per tal de promoure les publicacions, així com a qualsevol estudi de divulgació acadèmica i científica per part de la RAED, ESERP donarà suport al projecte Reptes Vitals per a una Nova Era, que impulsa la Reial Acadèmia i la Fundació Pro Reial Acadèmia de Doctors, i oferirà un ús divulgatiu dels seus materials entre la comunitat universitària a qualsevol dels seus estaments: alumnat, personal administratiu i de serveis i professorat.

A més, ESERP brindarà la possibilitat que la Reial Acadèmia faci servir les seves instal·lacions a Barcelona, ​​Madrid o Palma segons disponibilitat de cada centre formatiu per celebrar actes acadèmics, xerrades informatives o conferències pròpies als interessos de les institucions que signen el conveni. Aquesta clàusula de l’acord té reciprocitat, per la qual cosa ESERP Business and Law School també pot utilitzar les instal·lacions de la RAED per a accions promocionals o formatives sempre que es donin les condicions.

La durada d’aquest conveni serà d’un any prorrogables en períodes d’igual o major durada segons acordin les parts. En cas de suspensió, en cap cas no pot resultar perjudicat cap alumne que formi part d’algun dels programes objecte del present conveni ni pot afectar els futurs annexos del conveni. Per part de la Reial Acadèmia va signar l’acord el president de la Junta de Govern, Alfredo Rocafort, i per part d’ESERP, el seu director general, Francesc Enseñat.

ESERP és una institució de naturalesa educativa, investigadora i científica que promou, realitza, investiga i difon els resultats pedagògics i científics de diferents matèries formatives, oferint els serveis dels nostres diferents departaments de recerca per tal de valorar les necessitats de la societat actual, així com posar-les en coneixement. Així mateix, imparteix formació de grau i postgrau a través de les seves pròpies titulacions i mitjançant institucions com la Universitat Rey Juan Carlos i la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya.