Albert Estrada
Conservador en cap de Gabinet Numismàtic de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Iberoamericana d’Estudis Numismàtics i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Albert Estrada, conservador en cap del Gabinet Numismàtic de Catalunya, membre de la Junta Directiva de la Societat Iberoamericana d’Estudis Numismàtics i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), coordina la tercera edició del curs “El metall de la moneda: fabricació, conservació-restauració i anàlisi metal·logràfica”, organitzat pel mateix Gabinet. El taller es realitzarà els propers 30 de setembre i 7 i 14 d’octubre, de 17 h a 20 h. Es tracta d’una activitat gratuïta prèvia inscripció.

El metall constitueix la base material de la moneda i, per això, el seu coneixement és fonamental. El curs ofereix una aproximació integral al contingut metàl·lic de la moneda des dels seus condicionants de fabricació fins a la seva preservació física. A la primera sessió es recorrerà la diversitat de procedències del metall i es presentaran els aliatges més comuns i els processos de fabricació oficial a les cases de moneda, així com de falsificació en mans de falsaris.

Albert Estrada-Rius: La protecció del patrimoni numismàtic i arqueològicA la segona sessió s’oferirà l’oportunitat de conèixer de manera pràctica l’instrumental i el funcionament de sistema d’anàlisi química no destructiva d’aliatges metàl·lics amb tècniques de raigs X i la informació que n’aporta. No només per poder determinar l’autenticitat o falsedat de les peces, sinó, sobretot, per conèixer amb precisió la composició metal·logràfica i poder analitzar amb l’estadística sèries àmplies d’emissions monetàries.

Finalment, a l’última sessió, es prestarà atenció a l’estudi i la cura del metall encunyat per tal de preservar-lo. D’una banda, per la mateixa conservació de les peces en les millors condicions d’acord amb els criteris i protocols de la conservació preventiva. De l’altra, per fer front a les diverses patologies associades als metalls sorgits de contextos arqueològics o ubicats en espais no apropiats i que requereixen intervencions curatives en el procés de restauració.

Les sessions aniran a càrrec dels especialistes Ignasi Queralt, del Departament de Geociències de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua del Consell Superior d’Investigacions Científiques; Gonzalo Oteo i Jaume Pascual, de la firma Fischer Instruments; Benoit de Tapol, responsable de Restauració i Conservació Preventiva del Museu Nacional d’Art de Catalunya; Isabel Moreno, responsable de Conservació i Restauració del Museu d’Arqueologia de Catalunya, i el mateix Estrada.

Pàgina web del curs i inscripció