Nueva Junta de Gobierno RAED diciembre/2018La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) va renovar el passat 4 de desembre la seva Junta de Govern per afrontar amb garanties els nous reptes que s’ha fixat la institució, garantir la representació de les diferents disciplines que la composen, incrementar la seva pluralitat i oferir alhora una major presència a la dona als seus òrgans de govern. La reforma respon a la petició del president de la RAED, Alfredo Rocafort, que tots els membres que l’han composada al llarg d’aquest mandat posessin el seu càrrec a la seva disposició per a escometre pel sistema de cooptació una renovació que haurà de ratificar la propera Junta General.

Rocafort va agrair la col·laboració de tots els seus membres i va destacar el privilegi i honor que sentia per haver treballat intensament amb tots i cadascun dels acadèmics que deixen pas a d’altres, així com dels que hi segueixen, per afrontar una nova etapa. Els que van deixar la Junta van manifestar el seu compromís de seguir treballant per a la Reial Acadèmia en d’altres àrees i àmbits. Els que hi entren, per la seva banda, es van comprometre a treballar per la corporació amb generositat i solidaritat, primant la bona feina de la institució per sobre de qualsevol consideració d’àmbit personal i superant sempre les seves diferències.

La composició de la nova Junta de Govern és la següent:

President: Alfredo Rocafort Nicolau
Vicepresident 1r: Xabier Añoveros Trias de Bes
Vicepresident 2n: Pedro Clarós Blanch
Vicepresident 3a: Maria Àngels Calvo Torras
President de l’Institut de Cooperació Internacional: José Ramón Calvo Fernández
Secretària general: Teresa Freixes Sanjuán
Vicesecretari: Santiago Castellà Surribas
Tresorer: Jordi Martí Pidelaserra
Vocal: Joan Francesc Pont Clemente
Vocal: Oriol Amat Salas
Vocal: María José Esteban Ferrer
Vocal: Sònia Fernández-Vidal
President del Senat: Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins