Dr. Joaquín Tornos Mas

Dr. Joaquín Tornos

Joaquín Tornos, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, ​​soci director del bufet Tornos Abogados i president de la Comissió Jurídica de Foment del Treball Nacional, va ingressar el passat 18 de juny com a acadèmic de número de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya durant una solemne cerimònia que va tenir lloc a l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona. Aquest acte va estar presidit per Lluís Jou, president de l’Acadèmia de Jurisprudència i col·laborador de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), a més de germà de l’acadèmic de número i president de la Secció de Ciències Experimentals, David Jou. A l’acte, així mateix, va destacar la presència del també acadèmic de número de la RAED José Luis Salido.

Expert de referència en Dret Administratiu, el recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Dret i innovació tecnològica. El cas Uber versus taxi”, on va abordar amb tot l’aparell legislatiu i les diferents sentències que s’han succeït al respecte en aquest polèmic assumpte, que encara no ha trobat una solució unitària a les diverses ciutats espanyoles on opera aquesta nova empresa de transport personal. Li va respondre en nom de l’Acadèmia de Jurisprudència i Legislació de Catalunya l’acadèmic de número i secretari d’aquesta institució Francisco Tusquets.

Per a Tornos, la clau d’aquesta llarga i crispada disputa legal entre Uber i el sector del taxi a Espanya rau en el reconeixement com a servei públic per part de les administracions d’aquest últim. Això permet que tant ajuntaments, com entitats que tenen la competència de concedir les llicències de transport personal dins dels seus termes municipals, com els governs autonòmics, dipositaris i garants del dret civil, siguin competents per regular el sector.

No obstant això, el nou membre de l’Acadèmia de Jurisprudència argumenta que el dret no pot defensar, en cap cas, al sector del taxi apel·lant a un suposat dret d’exclusivitat ni impedir el desenvolupament de millores al sector, com ho són les novetats tecnològiques amb les quals s’ha implantat Uber i d’altres empreses similars en nombroses ciutats de tot el món. “El dret ha de garantir que les innovacions tecnològiques s’apliquin de forma raonable, ordenant el recurs a les mateixes tenint el compte el sector sobre el qual es projecten. En qualsevol cas, s’han de superar regulacions sectorials desfasades i jurídica i econòmicament ineficients”, afirma al seu discurs.