Albert Bosch presideix el Congrés Nacional de Virologia que se celebra a Barcelona

Albert Bosch, catedràtic de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, ​​president de la Societat Espanyola de Virologia i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va encapçalar entre els passats 9 i 12 de juny el XV Congrés Nacional de Virologia, que es va celebrar a l’Auditori Axa de Barcelona. La cita va englobar la XI Trobada Internacional de la Xarxa Mundial de Virus, un grup de treball de referència que reuneix els viròlegs més prestigiosos a nivell mundial i que presideix Christian Bréchot, de la Universitat del Sud de Florida. La conferència inaugural del congrés va anar a càrrec de Robert C. Gallo, de l’Institut de Virologia Humana de la Universitat de Maryland, un dels principals experts en el camp dels retrovirus humans.

Les sessions van estar centrades en els riscos que suposen per a la dispersió dels vectors transmissors de malalties infeccioses, principalment els insectes, el creixement demogràfic, la urbanització, la globalització dels viatges, el comerç i el canvi climàtic. Els participants van coincidir en què el risc d’aparició de brots epidèmics és més alt que mai. “Ara, més que mai, hem de ser reactius per donar respostes ràpides als brots epidèmics. Tenim l’objectiu d’estar més ben preparats per detectar les malalties infeccioses emergents com més aviat millor i frenar el seu impacte”, va assenyalar Marion Koopmans, cap del Departament de Virociències del Centre Mèdic Erasmus de Rotterdam (Països Baixos) i referent mundial en la investigació sobre malalties víriques zoonòtiques i virus emergents.

Albert Bosch Navarro

Dr. Albert Bosch

“Cal més diàleg i també compartir informació epidemiològica entre professionals mèdics, veterinaris, viròlegs i biòlegs per detectar i prevenir brots zoonòtics i problemes de seguretat alimentària”, va afegir Albert Bosch, per a qui ara tots els professionals de l’àmbit de la salut han de sumar esforços per potenciar el concepte conegut com una sola salut, que engloba la salut humana, l’animal i la vegetal a escala planetària.

“En aquest context, la Societat Espanyola de Virologia té per objectiu treballar per promoure la recerca en virologia, establir contactes en l’àmbit internacional i oferir assessorament quan sorgeix algun episodi provocat per virus, i aplicar estratègies de vigilància o control, com quan es va produir la crisi originada pels casos d’ebola a Espanya el 2014”, va prosseguir el president d’aquesta entitat i acadèmic de la RAED.

Per la seva banda, Christian Bréchot va assegurar que “el treball en equip és fonamental per estar preparats i oferir respostes a virus emergents i altres no identificats que poden amenaçar la salut pública. Per això, busquem solucions als problemes provocats pels virus en coordinació amb institucions nacionals i internacionals. Al marc d’aquest congrés s’ha fet especial èmfasi en l’eradicació i el control de virus emergents i re-emergents en un context de canvi climàtic”.

Notícia a la UB