Dr. Joaquim Gironella, ponencia IV acto internacional RAED

Dr. Joaquim Gironella

Joaquim Gironella, reconegut uròleg, codirector mèdic del centre Laser Medical Rent, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i membre del seu Senat, reflexiona sobre l’aportació que l’aeronàutica ha fet al llarg de la seva història a la salut a l’article “Tecnología aeronáutica en medicina”, publicat al número 923 de la “Revista de aeronáutica y astronáutica”, corresponent al mes de juny passat. La publicació és editada pel Ministeri de Defensa. L’acadèmic ja va publicar en aquesta mateixa revista especialitzada l’any passat l’article “Mientras Europa hacía poesía, aquí inventamos el submarino”, on destacava la històrica capacitat de la ciència espanyola.

L’expert se centra en l’aplicació de la tecnologia aeronàutica al tractament de la litiasi renal, assenyalant que la tècnica de la litotrícia extracorpòria per ones de xoc (LEOC) és un mètode no invasiu utilitzat per tractar els càlculs renals que es va desenvolupar a partir de les investigacions realitzades durant la Segona Guerra Mundial, quan els experts que treballaven per a diversos exèrcits van descobrir que les ones de xoc generades per explosions podien fragmentar els càlculs al cos humà.

La LEOC ha demostrat ser eficaç en el tractament de la litiasi renal, ja que les ones de xoc generades per un dispositiu extern s’enfoquen a l’àrea on es troba el càlcul, fragmentant-lo en partícules més petites que poden ser eliminades de forma natural pel cos. A més, Gironella destaca que aquest mètode no requereix cirurgia ni incisions, cosa que el converteix en una opció atractiva i segura per a tota mena de pacients i per als mateixos especialistes mèdics, que troben en aquesta tècnica un tractament segur, eficaç i, sobretot, no invasiu.

A més de la seva aplicació al tractament de la litiasi renal, l’expert esmenta com les ones de xoc també s’han fet servir en altres tractaments mèdics. Per exemple, s’ha utilitzat en la fragmentació de la litiasi biliar i pancreàtica, així com en el tractament de lesions musculoesquelètiques com ara la tendinitis i la fascitis plantar. Així i tot, el desenvolupament de la litotrícia extracorpòria sí que va sorgir ja dels avenços tecnològics i mèdics. En aquest sentit, l’acadèmic esmenta que s’estan fent diferents recerques per millorar l’eficàcia i precisió de les ones de xoc, així com per reduir els efectes secundaris durant i millorar la comoditat del pacient al procediment.

“El futur per mantenir aquesta modalitat terapèutica es basarà en nous i profunds coneixements mèdics i enginyers que permetin optimitzar el tractament. A causa del progrés tecnològic, les indicacions per a litotrícia intracorpòria i extracorpòria probablement continuïn canviant durant la propera dècada. Un cop més, la conjunció de la medicina i de l’enginyeria aeronàutica ha permès a la humanitat avançar i donar tractament a un dels dolors més intensos que sempre l’ha acompanyat, el mal de pedra”, conclou l’expert.

Veieu la “Revista de aeronáutica y astronáutica” nº 923