Aldo Olcese, president de la Fundació Independent i de la Associació Nacional Societat Civil Ara, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i vicepresident i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va participar el passat 4 de juliol al lliurament dels premis de la Fundació Woman Forward, que fomenta i reconeix la presència femenina en els càrrecs de responsabilitat empresarial. L’acadèmic va atorgar el Premi Gran Empresa amb Consell a la seva categoria de plata, que va correspondre a l’entitat financera CaixaBank. Ho va recollir la seva directora comercial, Lola Peñas. El premi va correspondre en la seva categoria d’or a la tecnològica Dell Computer i en la seva categoria de bronze a Seguros Santa Lucía.

El lliurament de premis va coincidir aquest any amb la presentació del primer Rànquing d’Empreses per la Igualtat, una classificació que se suma a l’Índex Empresarial d’Igualtat de la Fundació Woman Forward per visibilitzar les dones directives i les seves empreses com a models per a altres empreses que no han explorat els beneficis de la igualtat. Aquest rànquing parteix de l’estudi “La percepción de los hombres sobre la igualdad en la empresa española”, realitzat per la mateixa Fundació i que conclou que una tercera part dels consellers delegats, presidents, consellers i alts directius perceben de manera igualitària homes i dones a les esferes professional i personal. “Amb l’objectiu de visibilitzar aquestes empreses a través del compromís dels seus CEO amb la igualtat d’oportunitats, la Fundació Woman Forward ha decidit elaborar un Rànquing d’Empreses per la Igualtat a través de la seva participació a l’Índex Empresarial d’Igualtat de la seva plataforma cloud @Diversita“, van explicar els promotors de la iniciativa.

En aquest sentit, Mirian Izquierdo, presidenta de la Fundació, es va felicitar durant la presentació pel nombre creixent de grans empreses que donen suport activament a la igualtat home-dona i compten cada vegada amb més dones en llocs de responsabilitat i gestió. “Celebrem que cada cop hi hagi més empreses i CEO que no només en parlen, sinó que actuen; que no només prediquen, sinó que practiquen, i que han demostrat que la igualtat no és una pèrdua, sinó un guany per a tots. Aquest rànquing visibilitza als CEO i les empreses que poden ser palanques del canvi per la igualtat i model a seguir per empreses menys convençudes sobre els beneficis de la igualtat”, va assegurar.

Dr. Aldo Olcese

Dr. Aldo Olcese

Per la seva banda, José Alberto González-Ruiz, secretari general de la Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), també va ressenyar el potencial competitiu de la igualtat a l’estructura empresarial. “La igualtat de gènere al lloc de treball és essencial per crear un ambient laboral just i igualitari per a tots els empleats. Promoure la diversitat i la inclusió, eliminar les barreres per al desenvolupament professional de les dones i fomentar una cultura inclusiva milloren la satisfacció i el compromís dels empleats i contribueixen a una societat més justa i igualitària”, va afirmar.

Les xifres oficials, però, assenyalen la igualtat i les polítiques com una assignatura pendent de l’empresa espanyola. Avui en dia, i malgrat que ho marca la llei, encara hi ha un 61% d’empreses de més de 50 treballadors que encara no han registrat el seu Pla d’Igualtat, en molts casos per manca de negociació amb els representants sindicals. Per pal·liar aquest dèficit, la Fundació Woman Forward ha iniciat una nova recerca específica amb recomanacions per a empreses, administracions i agents socials per millorar aquestes xifres i poder avançar cap a una igualtat real i efectiva. “Convidem les empreses que vulguin participar a enviar-nos les bones pràctiques a través del web de la Fundació”, assenyala l’entitat.