Monseñor Javier Echevarría

Monseñor Javier Echevarría

Josep Ignasi Saranyana, professor emèrit de la Universitat de Navarra, membre “in carica” del Pontifici Comitè de Ciències Històriques i acadèmic emèrit de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), comparteix amb la comunitat acadèmica l’article “Cuatro libros de monseñor Javier Echevarría”, que va publicar al número 108 de “Nueva Revista”, corresponent a l’any 2006. En aquest estudi, l’expert ressalta la importància que els pastors estiguin ben informats sobre els problemes teològics actuals i dominin la doctrina. En aquest sentit, elogia quatre llibres escrits per monsenyor Javier Echevarría que van abordar temes com el sacerdoci cristià, el desenvolupament de la vida espiritual, la Passió de Crist i l’Eucaristia.

L’acadèmic es refereix concretament a les publicacions “Itinerarios de vida cristiana”, centrada en el desenvolupament de la vida espiritual, i “Para servir a la Iglesia”, on aborda el sacerdoci, escrits ambdós per Echevarría l’any 2001, i “Getsemaní: en oración con Jesucristo”, sobre la Passió del Senyor, i “Eucaristía y vida cristiana”, dedicat a l’ofici de la missa, tots dos del 2005. Els llibres se centren en la vida cristiana, l’ofici diaconal, presbiteral i episcopal, l’oració sacerdotal de Crist i la presència sacramental de Jesús a l’Eucaristia. L’autor destaca la profunditat teològica i espiritual d’aquests llibres i la seva rellevància per a la vida cristiana, així com la importància de la filiació divina i la crisi de la paternitat humana en la comprensió de Déu com a pare.

“Moltes coses encara es podrien dir a propòsit d’aquests quatre llibres, que responen a quatre situacions diferents, amb un fil conductor comú: la consideració de la filiació divina adoptiva com a fonament de la vida espiritual i la gran novetat de la Nova Aliança. Aquests volums s’inscriuen en quatre contextos diferents, si bé mútuament implicats: meditacions per a gent corrent que pretén involucrar-se en itineraris de vida cristiana, homilies sobre l’ofici diaconal, presbiteral i episcopal, en el marc de la sol·licitud per totes les esglésies, en servei de totes les ànimes, reflexions espirituals, de gran importància teològica, sobre la presència sacramental (veritable, real i substancial) de Jesús a la Santíssima Eucaristia.

Dr. Josep Ignasi Saranyana

Dr. Josep Ignasi Saranyana

Quatre panoràmiques i una única finalitat pastoral: l’anunci del renaixement sobrenatural en Crist el nostre germà, com a fills de Déu per la gràcia. En definitiva: la confiança filial en Déu, aquesta gran novetat neotestamentària tantes vegades preterida”, explica Saranyana.

L’expert incideix que monsenyor Echevarría tenia en compte les paraules de sant Josepmaria Escrivá sobre la importància escatològica d’una Eucaristia que uneix els cristians en Jesús i supera totes les barreres. Per a l’expert, en resum, la finalitat pastoral dels llibres escrits per Javier Echevarría és anunciar el renaixement sobrenatural en Crist i la confiança filial en Déu abordant temes fonamentals com la filiació divina, la vida espiritual, el sacerdoci cristià i la importància de l’Eucaristia a la vida dels creients.

Article “Cuatro libros del Obispo Javier Echevarría”