Dr. Francesc Torralba

Francesc Torralba, director del president de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell, membre del Dicasteri de la Cultura i l’Educació de la Santa Seu i acadèmic de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va obrir el 30 de gener a la Càtedra d’Art Sagrat de la Universitat de Monterrey (Mèxic), amb la conferència inaugural “La vulnerabilidad del mundo. Descifrar la crisis global”, en la qual reflexionava sobre la importància, especialment en aquests moments de vulnerabilitat econòmica, social i de salut especial, de defugir la indiferència que preval avui dia per acudir a l’ajut dels altres.

“L’ésser humà és un ésser fràgil, que fa fallida. Un ésser que pot caure, i de fet cau, no només en el sentit físic -ensopeguem, caiem- sinó en el sentit moral també: ens equivoquem, errem. Per això necessitem processos de regeneració, de reconciliació, de restauració… Tenir cura dels altres requereix atenció, requereix disponibilitat… I tenir cura dels altres requereix oblidar-se d’un mateix i estar disposat a oferir-se a l’altre… Tenir cura d’algú és, en primer lloc, trencar la indiferència: m’importa com estàs, m’importa el que et passa, m’importa el que sents”, va explicar Torralba en unes declaracions recollides pel portal digital mexicà Azturismo.

L’acadèmic va fer un clam per reprendre les relacions humanes i un ritme tranquil que avui dia sembla estrany a l’ésser humà, per parar atenció als altres. I es va felicitar perquè la solució a aquesta realitat és realment a la mà de cadascú, és una qüestió de simple voluntat i autocrítica. “Tenim infinites possibilitats. De fet, crec que aquesta és la cura: respondre a aquestes necessitats, però desenvolupar les seves possibilitats. I aquesta possibilitat, amb cura, pot adquirir una maduresa que després esdevingui un talent que dona molts fruits a la societat”, va concloure.

Constituït el 1998, la Càtedra d’Art Sagrat ofereix un fòrum on, a més de promoure aquest art, s’educa els sacerdots, els seminaristes i el públic en general per cuidar i preservar el patrimoni de l’art religiós. En què ja ha estat la seva 42a edició, s’ha celebrat sota el títol genèric “Reavivando el espíritu, restaurando el espacio”. A diferents presentacions es va sumar la presentació del llibre “Florencia Infante o la Infancia Florecida”, de José Antonio Merina, que descriu el treball filantròpic de Florencia Infante de Garza, presidenta i fundadora de la Càtedra.