Salvatore Tomaselli, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i en Direcció d’Empresa i reconegut expert en empresa familiar considera que les tensions habituals que es donen en aquest tipus de societats poden resultar fins i tot enriquidores i un element afegit en la seva competitivitat si es condueixen de la manera adequada.

“Hi ha diferents causes que solen provocar els conflictes i les tensions a l’empresa familiar. El que definim com conflictes de tasca poden ser positius si fomenten discussions constructives. També poden resultar positius els conflictes de processos, si s’aconsegueix arribar a un consens sobre com assolir un objectiu estratègic. Els realment negatius són els de relació entre propietaris, també molt habituals i que cal saber reconduir”.

Tomaselli va realitzar aquestes reflexions durant el seu ingrés com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que es va celebrar el 17 de gener. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Relazioni conflittuali nelle aziende familiaritzar: determinanti, tipologie, Evoluzione, esiti”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número i president del seu Senat Miguel Ángel Gallo.