Maria del Mar Alonso, professora de la Universitat Autònoma de Madrid i doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, va ingressar a la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) com a acadèmica de número durant una solemne sessió que es va celebrar a Barcelona el 27 de febrer. La recipiendària va llegir el discurs d’ingrés “El nuevo materialismo del siglo XXI: luces y sombras”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número Pedro Aznar.

Alonso certifica al seu treball la fi del materialisme i l’acumulació de riqueses com a principal exponent de l’èxit econòmic i social i, per tant, de la sensació de felicitat. La nova acadèmica explica com amb la irrupció i expansió de les noves tecnologies i en el nou context polític, social i cultural que ha deixat l’última crisi econòmica, les societats occidentals caminen cap a una societat col·laborativa i circular on l’intercanvi de serveis i experiències substitueixen l’acumulació de béns materials.

Els consumidors estan buscant noves formes de consum i de gaudi dels béns, sense la càrrega que suposa tenir-ne la propietat”

“El materialisme s’ha considerat durant l’última meitat del segle XX un camí per aconseguir la felicitat mitjançant l’adquisició i acumulació de béns. Fins i tot, l’inici del segle XXI s’ha caracteritzat pel predomini d’una actitud general materialista que ha impulsat un hiperconsumisme que ha portat a un endeutament excessiu i desembocat en l’última crisi financera. Aquesta última crisi ha suposat un canvi de paradigma en l’economia, la política, la societat i les relacions globals. De fet, s’ha produït un canvi de valors que podria significar la llavor per construir una nova ètica i uns comportaments individuals que podrien contribuir a crear un món més democràtic, igualitari i sostenible”, considera Alonso.

La economista creu, a més, que els models econòmics del passat semblen haver donat un resultat insuficient i ineficient per resoldre una sèrie de problemes persistents en la societat com la desigualtat i altres que han sorgit en els últims anys com el canvi climàtic. Per aquest motiu unes societats informades i conscienciades aposten per les noves economies. “Els consumidors estan buscant noves formes de consum i de gaudi dels béns, sense la càrrega que suposa tenir-ne la propietat, amb l’objectiu de reduir els costos de transacció i la despesa econòmica”, argumenta.

Per a Alonso, “el consumidor percep els productes i serveis en l’actualitat de forma diferent. Per tant, les empreses tradicionals han de redissenyar el seu paper i replantejar la seva definició i model de negoci en un entorn on el consumidor té més informació, accés a més béns i una valoració dels mateixos provinent de diferents fonts. Les empreses ja no venen ni productes ni serveis, només experiències i perquè aquestes siguin de veritat memorables i produeixin un efecte profund i durador en el consumidor s’han de complir dues premisses: involucrar al client en la construcció de l’experiència i que totes les persones, processos i operacions de l’organització contribueixin al desenvolupament de l’experiència”.

 

Veure el discurs d’ingrés