MIguel Angel-Gallo Laguna de Rins - Un protocol d'actuació per a les empreses familiars

Dr. MIguel Ángel Gallo

Miguel Ángel Gallo, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president del seu Senat, destaca la importància que qualsevol empresa familiar compti amb un protocol específic que l’ajudi a competir en el mercat així com a superar qualsevol crisi d’acord al seu caràcter singular.

“La complexitat, si no es tracta amb professionalitat, es torna encara més complexa i en aquest tipus de societats l’empresa és un contracte entre membres d’una família -argumenta Gallo-. Dins de la família, el que no està bé unit es corromp. D’aquí que calgui confiança i unitat. Cal crear espais de convivència perquè una empresa triomfi”.

Professor emèrit de l’escola de negocis IESE, Gallo va realitzar aquestes reflexions durant la seva intervenció al Congrés Europeu d’Investigacions Interdisciplinàries que la Reial Acadèmia va celebrar entre els passats 15 i el 22 de juliol en el marc del seu III Acte Internacional, que es va desenvolupar a diverses ciutats del Bàltic.