Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea - Una legislació proactiva que sustitueixi el model reactiu

Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea

Jaime Rodrigo de Larrucea, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president de la Secció de Ciències Tecnològiques, va alertar de la necessitat de disposar d’una legislació proactiva que substitueixi l’actual model reactiu durant la seva intervenció en el III Acte Internacional de la RAED, que es va celebrar entre els passats 15 i 22 de juliol a diverses ciutats del Bàltic.

Professor de Dret Nàutic de la Universitat Politècnica de Catalunya, l’acadèmic va exposar el treball “El derecho y la legislación proactiva: nuevas perspectivas en la ciencia jurídica”, en el qual fent servir exemples de dret internacional i marítim va introduir les principals línies de treball del dret proactiu.