Alfonso Hernández Moreno - El dret a l'habitatge

Dr. Alfonso Hernández-Moreno

Alfonso Hernández-Moreno, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), posa en dubte l’efectivitat del dret al retracte de crèdits litigiosos que regula el Codi Civil espanyol. Amb aquesta última denominació es coneix el dret del deutor que està litigant amb el creditor perquè, si aquest ven el seu crèdit contra el primer, pugui extingir el crèdit i paralitzar la seva execució abonant exactament la quantitat que va pagar el nou creditor. Hernández-Moreno argumenta aquesta indefensió i la seva possible inconstitucionalitat al discurs “El retracto de créditos litigiosos y el derecho a la vivienda”, que va llegir al Congrés Europeu d’Investigacions Interdisciplinàries celebrat entre els passats 15 i el 22 de juliol a diverses ciutats del Bàltic.

“Per impedir tal especulació aclaparadora, el Dret Romà va propiciar aquesta possibilitat, que va passar als Codis moderns. Avui, el Codi Civil espanyol, al seu article 1.535, permet aquesta possibilitat de retracte. Però ho fa en termes que, a la pràctica, impedeixen el dret efectiu del deutor de rescatar el seu crèdit, de manera que es consumen escandalosos supòsits d’especulació, que és, en definitiva, el que persegueixen la institució i els principis que inspiren la figura del Codi Civil “, exposa l’acadèmic.