“El concepte de cultura és indispensable per comprendre la dinàmica dels grups, les organitzacions i les institucions d’una societat”

Ángel Aguirre, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), lidera la tercera edició del “Diccionario Temático de Antropología Cultural”, on els seus 40 autors obren un diàleg sobre el concepte de cultura i una selecció de 90 temes clau de l’antropologia cultural. L’obra parteix de temes històrics (evolucionisme, difusionisme, funcionalisme, cultura i personalitat, estructuralisme i antropologia postmoderna) per emmarcar els diversos plantejaments que ha tingut l’antropologia, tot i que també incideix en les antropologies filosòfica i teològica.

Molts dels temes del Diccionari es refereixen a la identitat cultural (ètnia, etnicitat, etnocentrisme, etnopsicologia, etnopsiquiatria, inculturació, indigenisme, imaginari, intercultural, aculturació, identitat cultural, persona, castissisme, ideologia, racisme) i especial atenció reben també els processos etnogràfics i etnològics (etnografia, etnografia audiovisual, etnologia, etnomusicologia, folklore, oral, relativisme cultural).

Ángel Aguirre Baztán: Diccionario Temático de Antropología Cultural

Dr. Ángel Aguirre Baztán

Aguirre també destaca al pròleg d’aquesta edició els aspectes que giren al voltant de la religió (creences, festa, màgia, messianisme, mite, religió, religió civil, religiositat popular, ritu, sacrifici, sagrat, profà, símbol, superstició, secta) i al voltant del parentiu (endogàmia i exogàmia, família, incest, parentiu, patriarcat i matriarcat). “Sense ànim de ser exhaustius no podem menys d’esmentar les excel·lents aportacions sobre alimentació, bruixeria, hermenèutica, museu, utopia, contracultura, espai, globalització, oci i un llarg etcètera”, afegeix.

“Aquest diccionari va més enllà de l’habitual interès del grup dels estudiants d’antropologia, ja que el concepte de cultura i els seus derivats constitueixen eines conceptuals indispensables per comprendre la dinàmica dels grups, de les organitzacions i de les institucions d’una societat -assenyala l’acadèmic-. Des d’aquesta perspectiva cultural, l’obra no vol ser un manual introductori a l’Antropologia, sinó una invitació a la reflexió sobre la cultura i un conjunt de conceptes fonamentals vinculats a ella”.