José Antonio Segarra, doctor en Direcció d’Empreses, professor d’IESE i reconegut especialista en projectes d’estratègia empresarial i transformació comercial, apunta que l’empresa social està esdevenint un nínxol d’èxit per a emprenedors i inversors. “Hi ha una efervescència immensa d’empresaris amb visió de la finalitat social i amb il·lusió per fer projectes nous. La consolidació d’empreses socials que siguin competitives al mercat és encara una excepció, però aviat serà la regla i creixeran encoratjades per una societat que demana de l’empresa més que resultats econòmics”, va assegurar.

sagarra2

“La primera premissa, però, és que les empreses socials han de ser competitives, perquè qualsevol debilitat al sistema mercantil es traslladarà a una debilitat al model assistencial”, va afegir. Sagarra va fer aquestes consideracions durant el seu ingrés com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que es va celebrar a Barcelona el dijous, 3 de novembre. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La empresa social compitiendo en el mercado: principios de buen gobierno”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número Miguel Ángel Gallo.

sagarra4

sagarra1