La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i el Centre per a la Investigació i Desenvolupament del Dret Registral Immobiliari i Mercantil (CIDDRIM) van concloure al seu col·loqui “La situación hipotecaria en España tras las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo”, celebrat el 3 d’abril, que el sistema hipotecari espanyol gaudeix de bona salut després d’haver tancat amb èxit el final de cicle que va suposar la crisi econòmica i financera. A la sessió van participar Fernando Méndez, director de Relacions Internacionals del Col·legi de Registradors de la Propietat i Mercantils d’Espanya; Rafael Arnáiz, director del Servei d’Estudis Registrals de Catalunya; Manuel Ángel Martínez, notari, i Antonio Recio, president de l’Audiència Provincial de Barcelona. El debat va estar conduït i moderat per l’acadèmic de la RAED i director del CIDDRIM Alfonso Hernández-Moreno. Van copresidir l’acte el Degà dels Registradors de Catalunya Luis A. Suárez i el president de la RAED, Alfredo Rocafort.

Méndez va incidir en la comparació entre el crèdit hipotecari i personal per explicar com les hipoteques segueixen resultant atractives. “El tipus mitjà del crèdit personal està al 9% i el dels préstecs hipotecaris a l’1,7%. La hipoteca està estalviant una quantitat de diners, però el sistema ha d’estar alerta”, va assenyalar. Així mateix, va demanar que “les mesures de política social no degradin la fisonomia normal de l’execució hipotecària”.

Arnáiz, per la seva banda, va fer una completa revisió de la jurisprudència en matèria registral, de la mateixa manera que Recio va repassar els principals casos, civils i penals, en la matèria. Martínez va parlar de la necessitat que s’estableixin mecanismes de control de transparència en les fases de la concessió hipotecària i va destacar com a Espanya el sistema hipotecari ha permès que l’accés a l’habitatge sigui superior al d’altres països de l’entorn. “Es necessiten mecanismes que permetin que la transparència quedi vinculada al notari, com a funcionari públic”, va assenyalar.