La Universitat de Barcelona dedica al seu web un ampli espai a l’ingrés com a acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) de la seva catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular i doctora en Farmàcia Nicole Mahy Géhenne. La sessió va tenir lloc a Barcelona el passat 16 de març.

La recipiendària va llegir el discurs d’ingrés “La vida és una llarga oxidació”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número Rafael Blesa.

Llegiu l’article