El canal de Youtube de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) ja disposa del vídeo resum de l’acte d’ingrés com a acadèmic de número de Felio Vilarrubias, doctor en Dret i reconegut expert en Dret Mercantil, que es va celebrar a Barcelona el passat 9 de març. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Honor, crèdit en el mercat i la Exceptio Veritatis”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número Pedro Clarós.

Veieu vídeo