José Daniel Barquero, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat amb de Félix de la Fuente “Los Estados Unidos de Europa. El ciudadano europeo pide paso”, una obra que defensa l’europeisme des de les seves vessants legal, social i democràtica. L’obra, editada per Eserp dins de la col·lecció Consedoc-Fundación Cajasol, explica com qualsevol intent d’aturar el procés integrador de la Unió Europea no només és contrari al Tractat de la UE, sinó que la marxa de la història i la globalització estan exigint una unió política d’Europa com a garant de l’estat de benestar social i els valors de la democràcia.

“L’Eurozona -insisteixen els autors- podria esdevenir fàcilment una unió política, es digui Estats Units o de qualsevol altra forma. Però la unió política d’Europa no s’aconseguirà si es continua excloent d’aquest projecte al ciutadà europeu”.

Noticia diario Expansión

Diari Expansión. Dilluns, 19 de desembre de 2016.