El fons de comerç internAgustín Moreno Ruz, professor de l’Escola de Negocis de la Universitat de Barcelona, ​​defensa una sistematització de l’anomenat fons de comerç intern en la comptabilitat de les empreses que superi la seva consideració d’actiu intangible. Moreno Ruz va participar al III Acte Internacional de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), que es va celebrar entre els passats 15 i 22 de juliol a diferents capitals del Bàltic, amb el treball “El Fondo de Comercio Interno registrado como una innovación en la contabilidad”.

Agustín Moreno Ruz: El fons de comerç intern

Dr. Agustín Moreno Ruz

Per a Moreno Ruz, es dóna la paradoxa que el fons de comerç intern no té ni pràctica, ni publicació ni legislació, però és el que més interessa a les empreses a l’hora d’analitzar la informació financera. “Es tracta d’una combinació de la comptabilitat financera i de costos, dels recursos humans i de l’organització de l’empresa que resulta determinant a l’hora de valorar l’adquisició d’una societat”. D’aquí, considera l’investigador, que sigui necessari sistematitzar-ho per oferir una imatge fidel de l’empresa, objectiu últim de la comptabilitat.

Per a l’expert, la comptabilitat ha de seguir per tant ampliant els seus horitzons i seguir investigant. Ha d’anar davant de la qüestió i esbrinar quins problemes hi ha a l’empresa present i futura i buscar solucions globals. “Des de la implantació de tècniques informàtiques, la comptabilitat de costos ha estat la millor tècnica per a la comptabilitat, però encara és insuficient -explica Moreno Ruz-. És molt difícil sistematitzar i portar els llibres totes les dades d’una societat, però cal avançar en aquesta línia”.

“Igual que el personal de l’empresa se li dirigeix ​​cap a la multidisciplinarietat, la comptabilitat ha de regir-se per similars exigències i adaptar-se a la pluralitat en la seva aplicació, orientada a aconseguir l’eficiència i eficàcia”, afirma.