Dr. Jaume Llopis i Casellas (dreta), i Dr. Joaquín Bautista-Valhondo

Dr. Jaume Llopis i Casellas (esquerra), i Dr. Joaquín Bautista-Valhondo

Joaquín Bautista-Valhondo, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president de la seva Secció de Ciències Tecnològiques, va presentar el passat 27 de febrer a Foment del Treball, seu de la Reial Corporació, el seu darrer llibre, “Planificación y control de stocks”, una obra enfocada a definir i descriure els aspectes bàsics relacionats amb la gestió d’estocs i els aspectes concrets relatius a la planificació i control d’estocs utilitzant models d’optimització. La gestió d’estocs, com va explicar el mateix acadèmic, és un tema cabdal a l’enginyeria d’organització industrial, ja que són presents a totes les organitzacions ia les empreses, públiques i privades, tant si són de béns com si són de serveis, i en poques ocasions se’n pot prescindir.

“Comprem béns en més o menys quantitat, i aquesta quantitat depèn de les característiques del bé, el nostre poder adquisitiu i les nostres necessitats de consum tant immediates com a curt termini. A més, de forma intuïtiva, la quantitat adquirida està subjecta a la percepció que tenim sobre l’esforç que suposa arribar fins on està el bé amb independència del nombre d’unitats que adquirim, davant del dubte de si hem de comprar molt poques vegades o comprar poc moltes vegades, sense recórrer als números, intentem trobar un equilibri entre l’esforç o cost d’anar de compres i el de guardar les compres”, va introduir Bautista-Valhondo el tema de l’obra en la introducció de la presentació.

L’acadèmic va explicar que un fabricant produeix articles per lots més grans o més petits en funció de les característiques de l’article, la seva demanda i la capacitat productiva del sistema. La mida dels lots també depèn de l’esforç que suposa posar a punt i en marxa el sistema productiu amb independència del nombre d’unitats fabricades en un tiratge. Ara el dubte és fabricar molts lots de mida petita o pocs lots de grans dimensions, i aquell que produeix intenta assolir un equilibri entre l’esforç per arrencar el sistema i el de guardar els articles sobrants per satisfer les comandes immediates.

“Aquest llibre està enfocat a definir i descriure els aspectes bàsics relacionats amb la gestió d’estocs i els aspectes concrets relatius a la planificació i el control d’estocs utilitzant models d’optimització. Tractem el concepte i la tipologia dels estocs, la seva utilitat als sistemes productius i logístics, i els diversos tipus d’estoc en relació amb les causes que els generen, les funcions que exerceixen dins i fora del sistema i la naturalesa dels béns que s’emmagatzemen, així com abordem el control d’estocs i els factors que intervenen en la seva gestió, els models d’optimització per planificar i controlar-los, la gestió d’estocs de múltiples productes subjectes a restriccions tecnològiques i econòmiques de caràcter lineal, l’anomenat problema del lot dinàmic i, finalment, el tractament de la incertesa quan aquesta afecta algunes dades del problema com ara la taxa de demanda, la taxa de producció, el termini de lliurament, el temps de preparació del sistema productiu, el cost d’emissió d’una ordre, el cost unitari d’adquisició i els costos de possessió i de trencament”.

Editor principal de la revista “Dirección y Organización”, Bautista-Valhondo és autor de monografies com “Modelos y Herramientas de Decisión”, “Teoría de Juegos en entornos competitivo y colaborativo”, “Metaheurísticas en Ingeniería” i “Planificación de proyectos de ingeniería”, quatre obres de referència en la seva matèria editades pel segell Dextra Editorial i l’Associació per al Desenvolupament de l’Enginyeria d’Organització.” Tot i que els quatre llibres estan dirigits principalment a un públic introduït, el to divulgatiu en què estan escrits els fa accessibles a qualsevol interessat en els temes que aborden.