La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) presenta els vídeos de tres destacats actes acadèmics celebrats a la seva seu els últims mesos i que es poden visualitzar al complet al seu canal de YouTube. Es tracta, en concret, de la conferència “Repartiment de poder entre territoris. Cas Parlament de Catalunya”, pronunciada per l’acadèmic de número i president de la Secció de Ciències Tecnològiques Joaquín Bautista-Valhondo el juny del 2023; de la taula rodona “El manifest del dret penal liberal”, impulsada i liderada pel també acadèmic numerari Fermín Morales, que es va celebrar el juliol de 2023, i de la presentació del llibre “Planificación y control de stocks”, del mateix Bautista-Valhondo, que va tenir lloc el mes de febrer passat.

A la primera conferència, Bautista-Valhondo, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, va analitzar el qüestionat model de representació de la ciutadania catalana a les eleccions autonòmiques catalanes, que mancant una llei pròpia mai consensuada, segueix el model original de les quatre circumscripcions corresponents a les províncies i el factor corrector de la seva divergent població. Per al ponent, atenent al principi “una persona, un vot” o bé “d’un representant per a un mateix nombre de persones”, s’observa un biaix significatiu entre el repartiment actual del poder entre territoris, derivat de l’aplicació de la llei vigent, i el repartiment resultant en aplicar el principi de proporcionalitat per quotes de poder en funció del nombre d’habitants de cada circumscripció.

D’altra banda, a la taula rodona “El manifest del dret penal liberal”, Nicola Mazzacuva, president del Consell de les Sales Penals italianes i professor de la Universitat de Bolonya; Víctor Moreno Catena, president de la Unió Espanyola d’Advocats Penalistes i catedràtic de Dret Processal a la Universitat Carlos III; Gian Luca Malavasi, cap de l’Escola Territorial Franco Bricola de la Cambra Penal de Bolonya i conseller del Col·legi d’Advocats de Bolonya; Francesco Iacopino, president de la Sala Penal Alfredo Cantafora de Catanzaro, i Javier Hernández García, magistrat de la Sala Segona del Tribunal Suprem, van abordar el procés de reforma dels processos penals impulsat a Itàlia pels mateixos magistrats i advocats a favor d’un model professional i liberal.

Finalment, Bautista-Valhondo va presentar el 27 de febrer la darrera obra, enfocada a definir i descriure els aspectes bàsics relacionats amb la gestió d’estocs i els aspectes concrets relatius a la planificació i el control d’estocs utilitzant models d’optimització. La gestió d’estocs, com va explicar el mateix acadèmic, és un tema cabdal a l’enginyeria d’organització industrial, ja que són presents a totes les organitzacions i a les empreses, públiques i privades, tant si són de béns com si són de serveis, i en poques ocasions se’n pot prescindir.