Montserrat Casanovas

Dra. Montserrat Casanovas

Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), considera que la sostenibilitat i la digitalització són les tendències que marquen i seguiran marcant al llarg dels pròxims anys els mercats financers. D’aquí que aconselli als professionals del sector especialitzar-se en aquestes matèries, tant per oferir un millor servei als seus clients com per trobar noves oportunitats de negoci. L’acadèmica fa aquestes reflexions en una entrevista que publica al seu últim lliurament, corresponent a gener del 2020, “Informatiu de l’economista”, la revista interna del Col·legi d’Economistes de Catalunya, que la va triar Col·legiada de Mèrit de l’any 2019.

“Les finances sostenibles representen un nou paradigma en el qual tant les inversions com les fonts de finançament han de ser contemplades amb els denominats criteris ESG (Environmental, Social and Governance). Al moment actual, quan la societat en general, les empreses i ciutadans en particular estem adquirint una major consciència sobre la sostenibilitat i la cura del planeta, els objectius de maximitzar la rendibilitat financera i fiscal (en el cas de les inversions) i minimitzar el cost de capital (en el cas del finançament) no poden ser els únics objectius”, reflexiona Casanovas. Per a l’estudiosa, ara cal tenir també molt en compte els beneficis de treballadors, proveïdors, clients i consumidors que intervenen en qualsevol producte o servei, a més del seu impacte sobre el medi ambient, especialment la petjada de carboni, i les polítiques de responsabilitat social de l’empresa.

Pel que fa a la digitalització, per a Casanovas, “estem assistint al llarg d’aquests últims anys a una disminució molt important del nombre d’oficines bancàries i dels seus treballadors, i també cal destacar que la major connectivitat que ens aporta la tecnologia facilita disposar d’una major informació”. En aquest sentit, l’acadèmica incideix en la innovació disruptiva que suposen les noves plataformes Fintech i Insurtech, que ofereixen nous serveis i productes financers fent servir la intel·ligència artificial i nous recursos com la tecnologia Blockchain o el Big Data. Casanovas insisteix també a mantenir i potenciar la formació financera que ja s’ofereix en molts centres d’ensenyament mitjà, els serveis d’assessoria que presten molts professionals al petit inversor, potenciar el nombre de dones a la professió mitjançant polítiques efectives d’igualtat i de conciliació familiar i treballar des d’organismes com el Col·legi d’Economistes en la formació contínua dels seus col·legiats.

A nivell personal, l’acadèmica de la RAED assegura que els seus reptes de futur passen bàsicament per seguir aprenent i poder fer recerca, aprofundint en alguns temes i endinsant-se en d’altres. “Actualment focalitzo la investigació en la valoració dels actius intangibles, cada vegada més importants en aquest segle XXI, així com en l’estudi de la influència de la neurociència en la presa de decisions, especialment en els mercats financers. En l’àmbit més personal, els meus reptes són gaudir més de la meva família i de les activitats de lleure i de solidaritat”, conclou.

Montserrat Casanovas va ingressar com acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors el 2017 amb el discurs “El asesoramiento financiero, la figura del asesor financiero y de las EAFI”. Li va respondre en nom de la RAED l’acadèmic de número José Maria Gay de Liébana, un dels avaladors del seu reconeixement per part de Col·legi d’Economistes. És autora de nombroses publicacions sobre finances i mercats financers i vocal dels consells editorials de diverses revistes nacionals i internacionals. El Col·legi la va reconèixer per les seves aportacions en mercats financers, valoració d’empreses, finançament empresarial i la seva destacada tasca docent. Casanovas és la presidenta de la Comissió d’Economistes Docents i Investigadors i del Fòrum d’Economistes en Mercats Financers d’aquesta institució, a més de vicepresidenta de la Comissió Financera del Registre d’Economistes Assessors Financers del Consell General d’Economistes d’Espanya i coordinadora del seu Observatori Financer.