Frederic Borràs analitza els reptes de l’economia mundial al seu ingrés com a acadèmic de número de la RAED

Frederic Borràs, reconegut auditor i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va ingressar com a acadèmic numerari d’aquesta institució durant una cerimònia que es va celebrar el passat 19 de juny a la Sala d’Actes de Foment del Treball Nacional, seu de la RAED. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “¿Estamos preparados para la próxima crisis?”. Li va contestar en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número José Maria Gay de Liébana.

L’acadèmic comença el seu discurs analitzant en profunditat les reformes que ha dut a terme l’auditoria dotant de noves normes i mecanismes i assenyalant el camí encara per recórrer en la millora i l’anàlisi de la informació financera a l’efecte d’oferir una informació fidedigna que pugui anticipar a hipotètiques crisi en el futur. A partir d’aquí tracta de donar resposta a la pregunta que formula al títol. I avança alguns riscos que considera precisos, com l’alarmant escalada del deute a nivell mundial.

Dr. Frederic Borràs Pàmies

“Hi ha xifres que si les analitzem una mica poden arribar a espantar-nos. I em refereixo en primer lloc al deute total global que es reprodueix en el gràfic a continuació que mostra l’evolució del deute des de l’inici del segle XXI, en el qual podem veure com el deute agregada dels consumidors, bancs, empreses i governs va escalar un 269% del PIB global fins a l’inici de la crisi financera del 2008”, considera.

D’altra banda està l’elevat nivell risc assumit per les companyies d’assegurances. “Ja el 2017 el Fons Monetari Internacional, al seu ‘Informe d’Estabilitat Financera’, va alertar que les companyies d’assegurances, en la seva recerca de rendibilitats superiors, han assumit nivells superiors de risc de crèdit i de liquiditat, com demostra que la quantitat de bons de baixa qualificació que tenen en les seves carteres ha pujat substancialment”, prossegueix.

Podríem resumir la situació dient que fins ara ens hem mogut per més seguretat mirant al passat, però no hi ha un altre remei ni alternativa, si volem ser rellevants, que aportem alguna llum addicional sobre el futur”

Tot i que el major risc, conclou Borràs, es troba en un futur impredictible marcat per grans fenòmens que canviaran l’actual padadigma com ara la disrupció tecnològica o el canvi climàtic. “Podríem resumir la situació dient que fins ara ens hem mogut per més seguretat mirant al passat, però no hi ha un altre remei ni alternativa, si volem ser rellevants, que aportem alguna llum addicional sobre el futur”, conclou.

Membre del Comitè Transnacional de la Federació Internacional d’Auditors, la institució amb seu a Nova York que regula internacionalment la professió, Borràs és així mateix membre del Consell d’Administració i president de la Pràctica d’Auditoria d’IECnet. També és president del Consell Assessor de Morera Asesores&Auditores i membre del Consell Global de l’Associació per al Creixement Corporatiu, la principal comunitat de professionals dedicats a les fusions, adquisicions i creixement corporatiu a nivell internacional. Entre els seus càrrecs institucionals, l’acadèmic és president d’honor del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Discurs d’ingrés