Dra. Montserrat Casanovas Ramon

Dra. Montserrat Casanovas

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID), una organització professional que manté uns vincles estrets de col·laboració amb la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), va celebrar entre els passats 1 i 2 de juny el seu X Congrés, en format híbrid, sota el lema “La comptabilitat i la direcció en temps de canvis” a l’edifici històric d’Esade Business School a Barcelona. Presidida per Montserrat Casanovas, catedràtica d’Economia Financera i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmica numerària i membre de la Junta de Govern de la RAED, ACCID i Reial Acadèmia van renovar a finals de l’any passat l’acord de col·laboració que van subscriure les dues entitats el 2016 per a l’impuls i el desenvolupament d’activitats conjuntes i la promoció de publicacions d’interès comú, que alhora permet als acadèmics ser membres de ple dret de l’Associació, amb tots els mereixements que comporta.

El Congrés va aplegar professionals, acadèmics, directius i responsables de la comptabilitat, la gestió i el control en els àmbits privats, públics i d’organitzacions no lucratives, que van participar en conferències i sessions simultànies sobre qüestions d’actualitat a l’àmbit de la comptabilitat, l’auditoria i la gestió, a més de com a espais de treball i trobades de docència i investigació organitzats per l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control de l’ACCID. “En uns temps d’extrema complexitat i d’incerteses, amb profund impacte social i econòmic, aquesta és una oportunitat perquè els professionals de la comptabilitat i la direcció puguin contribuir a una informació de més qualitat, una millor governança, la creació de valor i una funció de control integrada, que contribueixin a aconseguir unes organitzacions i una societat millor”, va assenyalar Casanovas.

L’acte d’obertura va comptar amb la participació de Mar Vila, vicedegana de Professorat d’Esade; Santiago Duran, president de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes; Francesc Gómez, president de l’Agrupació de Professorat de Comptabilitat i Control d’ACCID, i la mateixa Casanovas. La conferència inaugural va anar a càrrec del Duran i va versar sobre les “Novetats en el marc de la informació corporativa”. A la segona sessió van participar, entre d’altres personalitats, la consellera d’Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas; el degà d’Esade, Joan Rodón; el degà del Col·legi d’Economistes de Catalunya, Carlos Puig de Travy; el president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, Antoni Gómez, i el membre de la Comissió Fiscal i Comptable del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya Bernat Pons.

La conferència plenària d’aquesta segona sessió va ser pronunciada per Jordi Fabregat, professor del Departament d’Economia, Finances i Comptabilitat d’Esade, i va portar per títol “La valoració d’empreses en temps de metavers”. En el marc del congrés es van lliurar els Premis ACCID i es van impartir tres conferències simultànies sobre “Les noves obligacions a l’àrea de facturació i impacte a les empreses i despatxos professionals”, a càrrec d’Èlia Urgell, Accounting, Tax & Invoicing Product Manager de Wolters Kluwer Tax & Accounting España; “Fons de comerç intern a incorporar al quadre de comandament per al consell d’administració”, a càrrec d’Agustín Moreno, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia, i “Integració dels factors ESG en el finançament i les inversions”, a càrrec de David Murano, director de Gestió Global del Risc de Caixa d’Enginyers.

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció es va constituir l’any 2002 amb l’ànim de convertir-se en un nexe d’unió per als professionals i acadèmics que treballen a Catalunya en l’àmbit de la comptabilitat. Va ser després d’un acord del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya, el Col·legi d’Economistes de Catalunya i el Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona. Posteriorment, s’hi va incorporar el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya i el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya. El novembre passat va celebrar el vintè aniversari amb un magne acte que es va celebrar a la seu del Col·legi d’Economistes de Catalunya.

L’entitat té com a objectiu complementar les tasques realitzades per altres col·legis i associacions mitjançant l’existència d’una plataforma d’opinió i debat sobre temes d’actualitat comptable, la promoció de la cerca i la presentació de nous desenvolupaments en matèria comptable i de direcció, l’edició de publicacions especialitzades, l’organització de conferències, jornades i congressos, la millora de la transparència de la informació financera i la promoció de les millors pràctiques en la difusió de la informació financera. El també acadèmic Oriol Amat va ocupar la presidència abans de Casanovas i ara forma part de la seva Junta de Govern, com Alfredo Rocafort, membre de la Junta de Govern de la Fundació Independent, acadèmic de número de la Reial Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres i acadèmic de número i president de la Junta de Govern de la RAED.