Dr. Armand Puig

Armand Puig, rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià, rector del Seminari Major Interdiocesà de Catalunya i acadèmic supernumerari de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat nomenat pel papa Francesc president de l’Agència de Verificació i Promoció de la Qualitat de l’Ensenyament a les Universitats i Facultats Eclesiàstiques, l’organisme que vetlla per la qualitat dels centres i ensenyaments a les universitats i facultats eclesiàstiques de tot el món. Puig haurà de traslladar la seva residència habitual a Roma, i abandonar tant la docència al Departament de Sagrada Escriptura com el rectorat de l’Ateneu.

L’Agència que presidirà Puig va ser fundada pel papa Benet XVI el 2007 i està directament vinculada a la Santa Seu i regulada per la constitució apostòlica Veritatis Gaudium. Segueix les principals normes i directrius europees en educació i els acords internacionals relatius a les normes i els procediments d’avaluació de la qualitat en l’educació superior. Sota un criteri col·laboratiu i de recerca de consensos, porta a terme la seva tasca amb l’acord de les pròpies institucions regulades, la Congregació per a l’Educació Catòlica, les conferències episcopals de cada país, autoritats internacionals, nacionals i regionals i tots aquells que treballen a les diferents diòcesi dels països on es troben les institucions acadèmiques eclesiàstiques.

L’acadèmic s’ha mostrat summament agraït per la confiança que hi ha dipositat el Summe Pontífex i ha felicitat per la feina feta al si de l’Ateneu Universitari Sant Pacià al llarg de les últimes quatre dècades d’intensa dedicació docent. “Estic particularment agraït i satisfet perquè a més de les facultats que conformen l’Ateneu també s’ha creat una xarxa, uns centres de recerca que tenen una importància alta en relació amb les activitats d’aprofundiment d’algunes temàtiques: el Centre Antoni Gaudí i els seus col·laboradors, un centre internacional d’estudis avançats que donarà grans fruits sobre la persona i l’obra de l’arquitecte, i també el Centre de Teologia i Filosofia Medieval Catalanes, destinat a la investigació sobre Ramon Llull, Arnau de Vilanova i d’altres autors, des del punt de vista teològic i filosòfic”, va assenyalar en unes declaracions recollides pel portal Vida Nueva Digital.

Rector de l’Ateneu Universitari Sant Pacià i rector de la basílica dels Sants Màrtirs Just i Pastor de Barcelona, Puig destaca pels seus coneixements bíblics profunds i és autor de més d’una desena de llibres. És doctor en Ciències Bíbliques per la Pontifícia Comissió Bíblica de Roma. Va ser degà de la Facultat de Teologia de Catalunya entre el 2006 i el 2015, d’on és professor ordinari de Nou Testament, i el degà de la Facultat Antoni Gaudí d’Història de l’Església, Arqueologia i Arts Cristianes entre el 2014 i el 2015.

A la seva tasca docent i investigadora suma una gran capacitat divulgativa que desenvolupa en tota mena de conferències adreçades a un públic general i mitjançant les seves col·laboracions habituals al diari “El Periódico” sobre temes d’actualitat relacionats amb l’Església en un sentit ampli. Els camps principals de la seva recerca bíblica han estat els evangelis sinòptics, els Fets dels Apòstols, la Primera Carta de Pere i les versions bíbliques catalanes medievals.

Durant onze anys va coordinar l’equip de traducció de la “Bíblia Catalana Interconfessional”, publicada el 1993. També ha publicat un estudi bibliocoteològic sobre les “Homilies d’Organyà” (Barcino) i va coordinar el llibre “La terra i la llavor. L’Església catalana a l’inici del mil·lenni” (Proa). La seva obra “Jesús. Un perfil històric” (Proa) ha aconseguit sis edicions en català i ha estat traduïda al castellà, romanès, portuguès i italià.