Acadèmic Supernumerari

Ciències Humanes: Dr. en Teologia

Data d’ingrés:  26/11/2013

Discurs d’ingrés: El Sagrament de l’Eucaristia: de Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga

Discurs de resposta: Dr. Jaume Vallcorba i Plana

Armand Puig i Tàrrech (La Selva del Camp, 1953) es prevere de l’arxidiòcesi de Tarragona. Llicenciat en Teologia (STL) per la Facultat de Teologia de Barcelona (1978). Llicenciat en Ciències Bíbliques (SSL) pel Pontifici Institut Bíblic de Roma (1980). Doctor en Ciències Bíbliques (SSD) per la Pontifícia Comissió Bíblica (1984).
És Degà President de la Facultat de Teologia de Cataluny (Barcelona), d’on és professor ordinari de Nou Testament, i també Degà-President de la Facultat Antoni Gaudí. Es director de les Publicacions Científiques de l’Associació Bíblica de Catalunya (col·lecció «Scripta Biblica») i president del «Corpus Biblicum Catalanicum», projecte impulsat per aquesta Associació. Es membre de la «Studiorum Novi Testamenti Societas», de la qual ha estat President (2011-2012) i on forma parte del Comitè de l’ Est europeu i del Comitè d’Amèrica Llatina i del Carib. És membre numerari de la «Reial Acadèmia de Doctors» (2013).
Ha escrit nombrosos llibres i artícles sobre temes relacionats amb la Bíblia, la teología, l’espiritualitat i la pastoral. Éls seus treballs de recerca bíblica s’han centrat principalment en el Jesús històric, els evangelis sinòptics, els Fets dels Apòstols, la Primera Carta de Pere, el llibre de l’Apocalipsi i les versions bíbliques catalanes medievals. Durant onze anys (1982-1993) ha coordinat l’equip de traducció de la «Bíblia catalana interconfessional (BCI)», publicada el 1993 (dotzena edició, 2007). D’entre les seves publicacions destaquem «La parabole des dix vierges» (Ed. Pontificio Istituto Biblico, Roma, 1983) i un estudi bíblico-teològic sobre les «Homilies d’Organyà», document del segle XIII (Ed. Barcino, 2002). La seva obra «Jesús. Un perfil biogràfic» (Ed. Proa, 2004) ha arribat a la sisena edició (20.000 exemplars) i ha estat traduïda a set llengües. Ha publicat també «Un Jesús desconocido. Claves de comprensión del evangelio gnóstico de Tomás» (Ed. Ariel, 2008), «Els Evangelis apòcrifs (I)» (Ed. Proa, 2008) (ed. castellana: Ariel, 2008) (ed. italiana: San Paolo, 2011), «Jesus: An Uncommon Journey. Studies on the Historical Jesus» (Mohr Siebeck, 2010) i «La Sagrada Família segons Gaudí. Comprendre un símbol» (Proa, 2010) (Ed. castellana: El Alef, 2011). Autor de diversos títols en col·laboració, amb Francesc Torralba ha publicat tres llibres del projecte «Una ètica per al segle XXI»: «La felicitat», (Ed. Proa, 2005), «La saviesa del cos» (Ed. Proa, 2006) i «La força de la feblesa» (Ed. Proa, 2008). Ha coeditat amb T. Trafny, «God and World. Theology of Creation from Scientific and Ecumenical Standpoints» (Libreria Editrice Vaticana, 2012) i amb J. Bonet Armengol, «Arquitectura i símbol de la Sagrada Família» (Ed. Pòrtic, 2013). Més recentment ha publicat «Estudis de Nou Testament» (Publicacions de la Facultat de Teologia de Catalunya, 2014). Es membre de la Comunitat de Sant’Egidio.
Barcelona, febrer de 2015.