Agustín Moreno Ruz

Dr. Agustín Moreno Ruz

Agustín Moreno Ruz, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha publicat a l’últim número de la “Revista Técnica Contable y Financiera”, corresponent l’octubre del 2019, l’article “El gerente y el fondo de comercio interno”, on aborda l’escassa o nul·la informació que sol tenir el principal responsable de l’empresa sobre una de les principals eines per determinar la salut de la societat: el denominat  fons de comerç intern. Tot i que avui dia n’és un element clau de la comptabilitat, l’articulació està emparada per l’actual legislació comptable; només aflora quan es produeix circumstancialment una transacció d’empreses.

“Es tracta d’una combinació de la comptabilitat financera i de costos, dels recursos humans i de l’organització de l’empresa que resulta determinant a l’hora de valorar l’adquisició d’una societat”, explica l’investigador sobre aquest aparell comptable. D’aquí que Moreno Ruz consideri necessari no només sistematitzar-lo per oferir una imatge fidel de l’empresa, objectiu últim de la comptabilitat, sinó convertir-lo en un element més que permeti optimitzar la gestió empresarial. “L’empresa que s’inicia en qualsevol activitat de negoci ha de definir la seva estratègia en com ha de competir, quins objectius de creixement afrontarà a l’horitzó i quins canvis de la seva participació en el mercat”, prossegueix l’autor per exemplificar la importància d’aquesta informació per al gestor.

Al seu treball, Moreno Ruz proposa fins i tot un pràctic quadre de contingències amb el detall de grups i subgrups conceptuals per a la quantificació del fons de comerç intern, amb l’apreciació que les quanties han d’estar totalment documentades i referenciades de forma que sigui possible el seu coneixement i verificació, sempre en l’àmbit intern i confidencial donada la transcendència de la informació. “La línia de sortida conceptualment ocasiona la contingència i aquesta al seu torn, quantificada, aporta la seva informació al fons de comerç intern. Tot això d’acord amb les circumstàncies de risc que afronti l’empresa. Les quanties del fons de comerç intern favorable amb contingències d’actiu i del fons de comerç intern desfavorable amb contingències de passiu seran una de les formes d’avaluar la gestió del gerent”, conclou l’estudiós.

Doctor en Ciències Econòmiques, Comptabilitat Superior i Auditoria per la Universitat Rei Joan Carles I, Moreno Ruz ha estudiat específicament el valor comptable del fons de comerç intern atenent les exigències dels mercats i inversors, però també al correcte funcionament de l’empresa. I advoca per adaptar la comptabilitat als requeriments del mercat i ampliar el seu camp de recerca, indagar en la gestió de l’empresa des de tot punt de vista “per observar les necessitats a cobrir i la resposta comptable adequada, sigui com a comptabilitat, sigui reescrita amb el sobrenom de comptabilitat per a la gestió, sigui entesa com a comptabilitat analítica. Aprofundint en el dia a dia empresarial la comptabilitat ha d’entendre àmpliament en les seves diferents presentacions o motius d’estudi”.