Dr. Daniel Berzosa López

Dr. Daniel Berzosa

Daniel Berzosa, doctor en Dret, va ingressar com a acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una solemne sessió que es va celebrar a la seu de la Reial Corporació el passat dimarts, 11 d’octubre. L’acte es va poder seguir tant de manera presencial com en streaming a través del canal de YouTube de la RAED, on es pot visionar. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “Occidente en la encrucijada (una visión desde el Derecho y las Ciencias Sociales)”. Li va respondre, en nom de la Reial Acadèmia, l’acadèmica numerària i vicepresidenta de la reial corporació Teresa Freixes.

Professor de Dret Constitucional i Drets Fonamentals a Cunef Universitat, centre adscrit a la Universitat Complutense de Madrid, a l’Institut d’Estudis Borsaris i a l’Institut d’Empresa-Law & Business School, el nou acadèmic va abordar en el seu discurs l’actual situació de conflicte en què s’ha instal·lat Europa després de repassar breument una història que ha conduït irremeiablement a la situació actual i les diferències poc compreses entre els que entenem per Occident i la Gran Rússia.

“Occident està en una cruïlla. El camí que prengui, la determinació amb què mantingui i la sort del pols tirat revelaran si es troba davant del seu cant del cigne davant d’altres forces polítiques de l’existència, que han passat el Rubicó del seu poder i statu quo mundials, fins ara exercit de manera diplomàtica i mercantil, al mode de guerra. El clar desafiament, amb un ànim netament substitutiu o, si més no, superador, del significat de l’ordre liberal i democràtic, consubstancial a l’evolució d’Occident”, va introduir el recipiendari la seva argumentació.

En aquest context, Berzosa va destacar el paper de l’Antiguitat Clàssica, el cristianisme i el Dret, acompanyat de les revolucions ciutadanes que es van donar als Estats Units i França, com a elements definidors del que avui és Occident, les seves democràcies i la defensa d’un model propi d’estat de dret. Una realitat qüestionada per la força de les armes per part d’un model autocràtic. “La resistència ucraïnesa, que és la dels valors occidentals, ha obtingut ja una victòria en un camp de batalla clàssic davant d’un exèrcit inqüestionablement superior. La voluntat de resistir del poble ucraïnès no ha fet fallida”, va assenyalar.

“Occident ha de tornar als primers principis, basats en la llibertat i el Dret. L’estat de dret només es pot sostenir des d’una posició de dret natural, que és la que ha presidit tota l’evolució política d’Occident fins als nostres dies. Sense això, la idea de sotmetiment del poder al Dret perd el seu significat civilitzador al servei d’una efectiva garantia del que reclama dels altres la dignitat única i igual de tot ésser humà en la seva condició essencial de persona, que el distingeix de tots els altres éssers materials que ens circumden”, va concloure el nou acadèmic numerari.

Berzosa és membre de la Societat de Diplomàcia i Ciències Polítiques dels Estats Units, coordinador de l’Observatori Internacional de la Regulació de les Entitats del Sector Públic de la Universitat de Santiago de Compostel·la, membre dels comitès organitzadors dels congressos del World Law Congress de Cartagena d’Índies 2021 i Madrid 2019, membre del Comitè Científic i l’Acadèmia Global de l’associació Citizens pro Europe i autor de llibres i articles científics publicats a revistes de prestigi. És així mateix un reconegut divulgador de temes legals i ciències polítiques als principals mitjans de comunicació espanyols.

Discurs d’ingrés