Bernardo Rabassa

Dr. Bernardo Rabassa

Bernardo Rabassa, president d’honor i de Relacions Exteriors del Club Liberal Espanyol i president de la Fundació Institut Europeu per a la Comunicació Social, es fa ressò de la tasca de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) a l’article “Inversión que consigue impacto social”, que va publicar al portal digital Diariocrítico el 4 d’octubre passat. Rabassa fa referència, en concret, a la jornada “Inversió amb impacte social”, que es va celebrar el 28 de setembre passat a la Borsa de Barcelona organitzada per l’associació Barcelona Centre Financer Europeu, la Universitat de Barcelona i el Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya sota la coordinació de l’acadèmic de número i membre de la Junta de Govern Jordi Martí. La jornada tenia com a objectiu difondre les possibilitats d’inversió que obre l’article 9 del Reglament de Divulgació de Finances Sostenibles, englobat al Pla d’Acció de Finances Sostenibles de la Unió Europea, que impulsa aquests productes d’inversió.

“Rebo la Newsletter de la Reial Acadèmia Europea de Doctors, en què s’incardina un article sobre l’organització d’una jornada sobre inversió amb impacte social, cosa que m’ha recordat un article meu sobre màrqueting social titulat ‘Filosofía de sociomercados’ i el meu posterior llibre sobre aquest mateix tema als anys 90 de com es podia fer una campanya de màrqueting social amb 20 diferents exemples realitzats i dirigits per la meva empresa, Consultores para Europa. En aquesta mateixa línia, el meu amic Aldo Olcese va publicar el seu llibre sobre Responsabilitat Social Corporativa, tesi doctoral del 2009, que venia a ser el mateix, però vestit d’una altra manera”, inicia la seva reflexió Rabassa vinculat a una valuosa cadena de coneixement a l’àmbit de l’economia humanista.

Rabassa explica com Oxfam-Intermón ha descrit la sostenibilitat econòmica fixant cinc bases, afirmant que, abans de res, hem de tenir clar que la sostenibilitat econòmica implica un context social en què existeixi el benestar i un creixement econòmic que beneficiï tota la comunitat i que us ofereixi l’oportunitat de ser feliç a qualsevol dels seus membres. Rabassa enumera aquestes cinc bases apuntades per aquesta ONG:

  1. L’important no és només la productivitat i la competitivitat,
  2. L’aposta per l’eficiència,
  3. El desenvolupament de la innovació,
  4. Els límits dels recursos i
  5. La diferència entre creixement i desenvolupament.

Reconegut sociòleg i psicòleg social, escriptor i comentarista, Rabassa va ser fundador del Partit Liberal i d’Unió de Centre Democràtic (UCD), és membre d’Aliança Liberal Europea i entre els reconeixements que ha rebut al llarg de la seva trajectòria professional i personal destaquen el Premi 1812, el Premi Ciutadà Europeu i la Medalla al Mèrit Cultural de la Reial Lliga Naval Espanyola.

Llegiu l’article