Teresa Freixes
Catedràtica de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona,
Acadèmica de número i vicepresidenta de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

La Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) subscriu el “Manifest sobre el Dret Universal a l’accés a Internet” impulsat per Teresa Freixes, acadèmica de número i vicepresidenta de la RAED i que ja compta amb el suport d’institucions com l’Institut Hermes, la Càtedra Unesco de Gestió i Política Universitària, Citizens pro Europe o l’Institut d’Investigació de Polítiques de Benestar Social, entre d’altres destacades organitzacions acadèmiques i socials i reconeguts professionals de diversos àmbits a títol personal.

Per lluitar contra les bretxes digitals i cognitives, els signants d’aquest manifest certifiquen que la pandèmia causada per la Covid-19 ha posat de manifest diverses fortaleses i debilitats dels sistemes internacionals d’educació i comunicació i és, sens dubte, a les crisis, on es fomenta, per pura necessitat de supervivència, la inventiva i la capacitat de crear noves oportunitats per assegurar el progrés. “El fet que més d’un 40% de la població mundial s’hagi vist obligada a confinar-se a casa seva durant un llarg període de temps, situació desconeguda fins ara per a les actuals generacions, ha obligat a canviar les estratègies de vida per a un nombrós grup de persones, famílies i empreses. Una de les conseqüències d’aquesta crisi ha estat la intensificació significativa de l’ús d’Internet com a mitjà de comunicació”.

En aquest sentit, el manifest incideix que l’educació és un camp en el qual aquesta revolució ha estat absoluta. “Milions de nens, adolescents i joves universitaris s’han vist, de la nit al dia, abocats a fer servir aquestes eines com a única manera de mantenir el seu contacte amb l’entorn educatiu a què pertanyen. És en aquest àmbit on s’han posat de manifest de manera més extrema les desigualtats existents entre els que tenen i els que no. Segons un informe d’Unicef ​​del 2017, el 29% dels nens i joves del món es poden veure privats de continuar amb la seva formació per no tenir mitjans tècnics bàsics per connectar en xarxa amb els seus professors i companys. A l’Àfrica aquesta desigualtat assoleix proporcions inacceptables amb xifres properes al 60%”, denuncia el document.

Per evitar aquesta desigualtat en l’accés a Internet i les denominades fractures digital i cognitiva, els signants insten a governs, institucions internacionals i grans corporacions a prendre accions decidides a nivell nacional i internacional per garantir que tots els joves de tot el món, independentment de sexe o lloc de residència, tinguin accés proper, fàcil i poc onerós a un punt de connexió amb el món mitjançant el web i els mitjans de maquinari i programari necessaris per assolir les competències informacionals i mediàtiques per usar els mitjans i sistemes digitals al seu abast. I assegurar així mateix que tots els professors del món, els grans oblidats, malgrat els seus esforços heroics per aconseguir ensenyar a qui no sap, puguin tenir accés a una connexió raonable a Internet, a eines digitals i a la formació necessària per treure’n el màxim partit a ella.

Llegiu el manifest