Francisco López Muñoz
Professor de Farmacologia i vicerector de Recerca i Ciència i director de l’Escola Internacional de Doctorat de la Universitat Camilo José Cela. Acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Article publicat al diari “ABC” el 18 de juny del 2020 i a l’edició espanyola del portal acadèmic “The Conversation” el 17 de juny del 2020

Francisco López Muñoz, professor de Farmacologia de la Universitat Camilo José Cela i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), rebaixa les expectatives de l’ús d’un corticoide com la dexametasona en el tractament de la Covid-19 a l’article “La dexametasona es prometedora contra la COVID-19, pero sólo para pacientes muy concretos”, publicat pel diari “ABC” i a l’edició espanyola del portal acadèmic “The Conversation”. Pee a l’acadèmic, aquest fàrmac amb demostrades propietats antiinflamatòries, immunosupressores i antial·lèrgiques s’ha demostrat essencial en el tractament de patologies com l’asma, la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC), el distrès respiratori agut, les al·lèrgies broncopulmonars, nasals, cutànies i oculars, però el seu ús en el cas de la Covid-19 no s’ha demostrat encara eficaç en tots els pacients.

“Donada la seva potència antiinflamatòria, els corticoides són molt utilitzats per al tractament de la Covid-19 en els seus estadis més greus. Però no cal oblidar que suprimeixen el funcionament de el sistema immunològic, de manera que no es poden emprar en les etapes inicials de la malaltia: només són útils en l’etapa inflamatòria. Així, la desametaxona es fa servir en aquests pacients per aturar part de el dany produït quan el sistema immunològic se sobreactiva en aquesta tempesta de citoquines, mentre l’organisme intenta lluitar contra el coronavirus”, assenyala.

Per a López Muñoz, tot i que la Universitat d’Oxford ha assenyalat mitjançant una nota de premsa que la dexametasona redueix el risc de mort en pacients de Covid-19 amb complicacions respiratòries, “encara no s’ha publicat cap estudi”. L’anunci, com explica l’acadèmic al seu article, va despertar expectació per formar part de l’assaig Recovery, que té com a objectiu avaluar l’eficàcia de diferents fàrmacs contra el coronavirus.

Llegiu l’article