Israel

Avram Hershko, Ada Yonath i Aaron Ciechanover, Premis Nobel i acadèmics d’honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), firmen el “Manifiest dels Nobels Israelians contra la Reforma Judicial” al seu país, un text que condemna les ingerències que aquesta reforma suposa sobre la recerca i les institucions acadèmiques per al seu treball independent i en llibertat. Els científics israelians reconeguts per l’Acadèmia Sueca dirigeixen aquesta crida al president d’Israel, Isaac Herzog; el primer ministre, Benjamí Netanyahu, i els membres de la Knesset, el parlament israelià, del qual la RAED se’n fa ressò i mostra el seu suport.

Manifest dels Nobels Israelians contra la Reforma Judicial

Nosaltres, els israelians distingits amb el Premi Nobel, que treballem, residim i fem vida a Israel, o que hem portat a terme la nostra tasca científica a Israel i vinculem les nostres vides i la de les nostres famílies a l’Estat d’Israel, expressem la nostra profunda preocupació per les modificacions proposades al Sistema Judicial. Aquests canvis de règim tenen projeccions clarament negatives sobre la recerca i les institucions d’alts estudis al país, que són el motor econòmic i el marc de seguretat necessari per existir.

La recerca científic-tecnològica i els alts estudis de qualitat floreixen en països democràtics on hi ha una clara separació de poders. Ni Polònia, ni Turquia, ni Hongria, ni grans països com Rússia i la Xina són a l’escenari de la ciència mundial. Els països on el règim polític estableix les prioritats de la recerca i els alts estudis perden l’excel·lència científica.

Els visionaris de l’Estat i els seus fundadors van comprendre la necessitat del lideratge científic per al desenvolupament d’Israel i van fundar universitats i instituts de recerca abans de la creació de l’Estat, com el Technion, la Universitat Hebrea i l’Institut Weizmann de ciències. És una acció sense precedents en la història i els resultats no es van fer esperar: èxits econòmics i militars i superioritat científica i tecnològica que van assegurar la nostra existència en el fet social i quant a la seguretat. La reforma judicial proposada sacsejarà els fonaments de tot això.

Emprenedories científiques i innovació tecnològica requereixen absoluta llibertat. Als països on les institucions de recerca i alts estudis van ser supeditats al poder executiu es van destruir les bases del desenvolupament científic i tecnològic. Als països on es va afeblir al poder judicial es va afeblir consegüentment també l’economia, la qual cosa va redundar en la retallada dels pressupostos per a alts estudis i recerca.

Els centres de recerca i desenvolupament, en el marc de les universitats o empreses líders, que es basen en un equip acadèmic, en llicenciats d’universitats i instituts, així com investigadors acreditats al món que avui investiguen a Israel, preferiran treballar a països amb un règim democràtic estable.

D’altra banda, la desestabilització de l’estatus de les dones al món acadèmic, la imposició de programes d’estudi sense bases científiques, l’adjudicació de certificats de professions vitals de part d’institucions no professionals i altres modificacions que demanarà el poder executiu restaran confiança a tot el sistema d’alts estudis.

Per tot això, l’Estat d’Israel perdrà l’excel·lència científica i tecnològica, una pèrdua que afectarà greument l’economia, la seguretat i la posició internacional.

Fem una crida al president de l’Estat perquè faci sentir la seva veu clarament i sense vacil·lacions en contra dels canvis proposats, al primer ministre perquè reprengui les posicions que va sostenir fins no fa gaire temps, i als parlamentaris perquè escoltin les nostres veus i aturin el canvi de règim. Fem una crida als presidents d’institucions d’alts estudis i de recerca per advertir sobre el perill que impliquen les modificacions propulsades per a la investigació científica i tecnològica i per a la formació de la nova generació de docents, enginyers, metges, economistes i científics que assumeixen la responsabilitat del desenvolupament de l’Estat.