La Reial Acadèmia se suma un any més a la lluita contra el tabaquisme amb un debat d’experts

La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) s’ha sumat un any més a la lluita contra el tabaquisme que promou l’Organització Mundial de la Salut i el 3 de juny passat va celebrar a Barcelona un debat específic sobre el tema en què van participar els experts Francesc Abella, director de la Unitat d’Addiccions de l’Hospital de Santa Maria de Lleida; Esteve Fernández, director de la Unitat de Control de Tabaquisme de l’Institut Català d’Oncologia; Esteve Saltó, responsable de programes de salut de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya i els acadèmics de número José Ramón Calvo, president de l’Institut de Cooperació Internacional de la RAED, i Lluís Giner.

El debat es va iniciar amb una presentació del que significa avui dia el tabaquisme. El tabac és l’únic producte legal que es coneix que mata fins a la meitat dels seus consumidors, el que representa més de vuit milions de persones a Espanya, de les quals més de set milions són consumidors del producte i al voltant de 1,2 milions són no fumadors exposats al fum de tabac aliè. El tabac és per tant una de les majors amenaces per a la salut pública que ha hagut d’afrontar el món.

Gairebé el 80% dels més de mil milions de fumadors que hi ha al món viuen en països d’ingressos baixos o mitjans, on és major la càrrega de morbiditat i mortalitat associada al tabac. Un seguiment eficaç permet determinar l’amplitud i el caràcter de l’epidèmia de tabaquisme i la millor manera d’adaptar les polítiques. Només un de cada tres països, que representen un terç de la població mundial, fa un seguiment del consum de tabac, per a això realitzen sistemàticament, cada cinc anys, enquestes representatives entre joves i adults de tot el país.

Després d’aquesta presentació, Calvo va exposar els problemes que se segueixen plantejant davant l’increment en el consum de tabac, mentre que Fernández va fer una detallada exposició sobre les estratègies que la indústria del tabac està fent per enganxar a nous consumidors amb l’aparició de noves formes de provocar addicció mitjançant nous productes, tant els cigarrets electrònics, que són vaporitzadors de nicotina, com els escalfadors de tabac.

Abella, per la seva banda, va fer una exposició crítica sobre el que s’està fent i el que es podria fer en aquest terreny i sobretot sobre quina és la postura que caldria adoptar des d’un punt de vista clínic per aconseguir millors i més persistents taxes d’abandonament. Saltó es va referir al paper que juguen les diverses administracions i com les dades que existeixen no conviden a l’optimisme i sí a la cautela, ja que sembla que les mesures que es van imposar arran de l’entrada en vigor de la llei de Protecció contra el Tabac a Espanya el 2011 van millorar de manera significativa alguns aspectes, però s’està observant també una relaxació en la seva aplicació, vigilància i control d’espais.

Giner va fer una brillant i detallada exposició de com afecta el consum de tabac a la salut bucodental i va mostrar els signes típics de les malalties periodontals, típiques dels fumadors i les conseqüències del càncer oral que es dóna amb una inusitada freqüència entre els fumadors. Calvo va tancar la ronda d’intervencions mostrant de manera gràfica com les tabaqueres estan captant clients joves i com les noves presentacions dels seus productes intenten semblar de manera evident a productes de consum atractius per als joves tant en l’empaquetat com en el seu aspecte extern.