La Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) trasllada als seus acadèmics, com a Acadèmia associada a l’Institut d’Espanya, la declaració de la seva Junta Rectora sobre el desafiament a la legalitat i la convivència que suposa la política independentista impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya. La institució que agrupa les principals Acadèmies científiques espanyoles considera que “el mal anomenat referèndum impulsat pel Govern Autònom de Catalunya no té cap legitimitat, atès que vulnera els més elementals requisits de l’Estat de Dret”.

“Cap país plenament democràtic com Espanya admet, ni pot admetre, la pretensió de violar la sobirania nacional, ni l’intent de trencar la seva unitat -prossegueix la declaració-. A més de il·legítima, aquesta pretesa votació seria completament nul·la per la permanent manipulació de la opinió pública, la coacció als discrepants i l’ús abusiu i irregular de tota l’Administració autonòmica per imposar una falsa imatge monolítica de la ciutadania catalana”.

“Per tot això -conclou la Junta Rectora de l’Institut d’Espanya-, es considera que els promotors d’aquest intent d’atemptar contra la legalitat essencial de l’Estat han de respondre de manera proporcional a la magnitud de la seva temptativa, d’acord amb les lleis vigents en nostre Estat de Dret. per això, la Junta expressa el seu suport als poders de l’Estat en l’aplicació de totes les mesures necessàries per mantenir la vigència permanent de la legalitat democràtica”.