portada del llibre "Catalunya i futur"L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha donat a la Biblioteca de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) l’obra “Catalunya i futur”, que recull una sèrie de reflexions sobre el futur de Catalunya escrits pels pensadors i investigadors de diversos àmbits Josep Amat, Jaume Bertranpetit, Josep Cruanyes, Oriol Homs, Guillem López Casasnovas, Isidor Marí, Damià Pons, Ferran Requejo, Martí Teixidó, Jaume Terradas i Miquel Vilardell, tots ells membres de la institució. El llibre es va presentar el passat 27 de setembre a la seu de l’IEC.

L’obra parteix de l’actual procés de sobirania impulsat pel govern català i els articles continguts tracten de donar resposta als valors, objectius i característiques que necessitaria assumir Catalunya en un futur immediat si compta amb plena capacitat política i prou recursos econòmics. “Aquesta perspectiva requereix un Estat de Dret i un autogovern de qualitat que dotin a les institucions del país de la plena capacitat de decisió en tots els àmbits -s’indica a la presentació del llibre-. Una realitat política i constitucional situada molt més enllà del actual model espanyol de l’Estat de les Autonomies”.