Josep Anton Planell, rector de la Universitat Oberta de Catalunya i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), impartirà el 26 d’abril a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, ​​una institució de la qual també n’és acadèmic, la conferència “De la bioenginyeria per a la medicina regenerativa als algoritmes regeneratius?”. La sessió tindrà lloc a les 19.00 h a la seu d’aquesta històrica corporació (La Rambla, 115, Barcelona).

“Probablement un dels majors reptes en l’àmbit dels biomaterials per a la medicina regenerativa és el de desenvolupar bastides que puguin alliberar senyals en l’entorn biològic i que tinguin la capacitat per desencadenar respostes cel·lulars que guiïn la regeneració tissular de forma controlada -reflexiona l’acadèmic en la presentació del seu treball-. La qüestió que es planteja és si la seva funcionalitat biològica depèn principalment de les propietats dels biomaterials constitutius d’aquest bastida o també de les seves propietats geomètriques, estructurals i mecàniques. D’altra banda, la capacitat de produir senyals i estímuls que controlin el destí de les cèl·lules és el que generalment es coneix com el rol dels biomaterials intel·ligents”.

Dr. Josep Anton Planell

Dr. Josep Anton Planell

A la seva exposició, Planell planteja com el coneixement de les propietats fisicoquímiques dels biomaterials, juntament amb l’apropiat desenvolupament de les tècniques de fabricació, permeten obtenir un tipus de bastides que siguin realment efectives en la regeneració òssia i de la pell. “La pregunta pot ser si en un futur pròxim ens aproximarem a la medicina regenerativa sota el mateix paradigma. La idea que la biologia està governada per algoritmes aporta nous punts de vista sobre la regeneració. A partir d’aquí, l’anomenat Machine Learning pot proporcionar l’enginyeria cel·lular, així com preveure l’aspecte i destinació de cèl·lules mare i convertir-se en part integral de la recerca en ciències de la vida. Aquestes eines haurien de permetre als investigadors en medicina regenerativa el desenvolupar el seu treball de forma més ràpida, més informada i més precisa”, conclou.

Doctor en Ciència dels Materials per la Universitat de Londres, Planell ha estat catedràtic de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica a la Universitat Politècnica de Catalunya, director del Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica d’aquesta mateixa universitat, director del Centre de Referència en Bioenginyeria de Catalunya, posteriorment Institut de Bioenginyeria de Catalunya i, des del 2013, rector de la Universitat Oberta de Catalunya. La seva llarga trajectòria com a investigador s’ha centrat en la síntesi i estudi de biomaterials.
 

Més informació al lloc de la RACAB