Els reconeguts despatxos Pont Mestres, liderat per l’acadèmic Joan Francesc Pont, i Coronas es fusionen en Coronas Advocats

Joan Francesc Pont, reconegut jurista, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president de la seva secció de Ciències Socials, i Josep Maria Coronas, advocat de l’Estat, directiu d’Abertis i secretari del patronat de la Fundació Bancària La Caixa, han liderat la fusió dels seus despatxos professionals -Pont Mestres i Coronas-, fundats a Barcelona a mitjans del segle passat pels seus respectius progenitors: Magín Pont i José María Coronas. A partir d’ara oferiran els seus serveis com Coronas Advocats.

Joan Francesc Pont y Josep Maria Coronas

Coronas Advocats

L’experiència acumulada al llarg de més de 60 anys de servei i els vincles d’amistat i de cooperació entre els dos despatxos fan que la fusió hagi resultat fàcil i natural, mantenint-se la mateixa atmosfera d’ocupació i de preocupació per la clientela i els seus assumptes i per la millor manera de resoldre tots els temes jurídics que siguin de l’interès del públic en general. Molt especialment, el departament de Dret Tributari ha sortit reforçat per la suma dels dos equips existents fins ara.

Per a Pont Mestres i per a Corones, la fusió és la culminació de dos itineraris paral·lels. Tots dos han liderat el procés de fusió, acceptat unànimement pel conjunt de socis de la nova firma resultant. La decisió presa multiplica la capacitat operativa, així com el talent integrat en la signatura, produint-se una notable ampliació de les àrees que desenvolupa un equip de més de 20 persones. Coronas Advocats recull així dues tradicions jurídiques arrelades a la ciutat de Barcelona i obertes al món.