Joaquín Bautista-Valhondo

Dr. Joaquín Bautista-Valhondo

Joaquín Bautista-Valhondo, catedràtic de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i president de la seva Secció de Ciències Tecnològiques, va pronunciar el passat 19 de juny a Foment del Treball, seu acadèmica, la conferència “Repartiment de poder entre territoris. Cas Parlament de Catalunya”, en què va analitzar el qüestionat model de representació de la ciutadania catalana a les eleccions autonòmiques catalanes, que a falta d’una llei pròpia mai consensuada segueix el model original de les quatre circumscripcions corresponents a les províncies i el factor corrector de la seva divergent població.

Per al ponent, atenent al principi “una persona, un vot” o bé “d’un representant per a un mateix nombre de persones”, s’observa un biaix significatiu entre el repartiment actual del poder entre territoris, derivat de l’aplicació de la llei vigent, i el repartiment resultant en aplicar el principi de proporcionalitat per quotes de poder en funció del nombre d’habitants de cada circumscripció. Un fenomen que, en funció del nombre de votants, pot fer que, per exemple, un vot a la circumscripció de Lleida acabi tenint el mateix pes que prop de tres a la de Barcelona.

En un exercici pràctic, Bautista-Valhondo va aplicar diversos mètodes (Hamilton, Adams, Dean, Hill, Webster, Jefferson i el belga), reconeguts per la comunitat acadèmica per al repartiment d’escons a una cambra de representants, i va comparar els resultats oferts per aquests amb la representació actual de la ciutadania al parlament català. Alguns models similars de representació a diversos estats dels Estats Units en què la llei aplicava un factor de correcció similar al català han estat qüestionats i suspesos per la justícia federal.

Editor principal de la revista “Dirección y Organización”, Bautista-Valhondo és autor de monografies com “Modelos y Herramientas de Decisión”, “Teoría de Juegos en entornos competitivo y colaborativo”, “Metaheurísticas en Ingeniería” i “Planificación de proyectos de ingeniería”, quatre obres de referència en la seva matèria editades pel segell Dextra Editorial i l’Associació per al Desenvolupament de l’Enginyeria d’Organització (ADINGOR). Tot i que els quatre llibres estan dirigits principalment a un públic introduït, el to divulgatiu en què estan escrits els fa accessibles a qualsevol interessat en els temes que aborden.