Rosa Maria Pintó
Catedràtica de Microbiologia de la Universitat de Barcelona i investigadora del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica i acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Rosa Maria Pintó i Solé

Dra. Rosa Maria Pintó

Rosa Maria Pintó, catedràtica de Microbiologia de la Universitat de Barcelona i investigadora del Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica, va ingressar com a acadèmica de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant un acte que es va celebrar a la seu de la Reial Corporació el passat 14 de gener. L’acte va estar tancat a el públic, però es va poder seguir en streaming pel canal de YouTube de la RAED, on roman el vídeo de la sessió. La recipiendària va llegir el discurs d’ingrés “De com parlen a els virus a la Biotecnologia”. Li va respondre, en nom de la Reial Acadèmia, l’acadèmic de número i president de la Societat Espanyola de Virologia, Albert Bosch.

Doctora en Biologia, Pintó va traçar al llarg de la seva intervenció una introducció de les seqüències genòmiques i proteiques per entendre com s’articulen els codis genètics i a partir d’aquí va introduir la figura dels virus, els seus orígens, les seves mutacions i la seva interacció amb les cèl·lules com a inici de múltiples disfuncions biològiques i, al cap i a la fi, de les malalties. Es va aturar al virus causant de l’hepatitis A per definir d’una manera més concreta el seu comportament i la seva “candidatura” per fer una vacuna contra la malaltia, encunyant el revelador concepte de “dialecte” que parlen els virus i que els aporten la facultat d’adaptar-se a determinats i canviants entorns. Conèixer aquests “dialectes” pot permetre als viròlegs ser eficients en la seva lluita contra determinades soques i mutacions.

virusEn concret, la nova acadèmica va abordar l’enorme variabilitat dels virus que tenen un genoma d’RNA, com és el cas, sense anar més lluny, de la SARS-CoV-2, causant de la Covid-19, i que en aquests precisos moments està demostrant la seva capacitat per mutar donant lloc a soques que manifesten una major eficiència per infectar la cèl·lula o per fer-se més o menys virulentes. Per a Pintó, avui dia ha quedat de manifest que es fa realment imprescindible aprendre les variants del “llenguatge” d’aquests virus per poder combatre’ls d’una forma ràpida efectiva.

La nova acadèmica numerària va acabar la seva intervenció apel·lant a la necessària i peremptòria inversió en recerca per tal que la ciència pugui exercir realment d’element transformador de les nostres vides. En aquest cas, de la nostra salut. “Per defugir del model d’economia de sol i platja i totxo i entrar en sectors més tecnològics, com el de la Biotecnologia, cal invertir primer en ciència bàsica per tenir un retorn en ciència aplicada. No ens podem oblidar d’aquella màxima que els països no investiguen perquè són rics, sinó que són rics perquè investiguen”, va concloure.

 

Llegir el discurs complet

Veure el vídeo de la sessió d’Ingrés