Rosa Maria Pintó i Solé

Acadèmica Numerària

Ciències Experimentals: Doctora en Biologia

Data d’ingrés: 14 de gener de 2021

Discurs d’ingrés: De com parlen els virus a la Biotecnologia

Respon: Excm. Sr. Albert Bosch i Navarro

Rosa M. Pintó i Solé (Solsona, 1962)

Es va llicenciar en Biologia a la Universitat de Barcelona l’any 1985. Com a llicenciada va treballar a l’Institut d’Aqüicultura de Torre de la Sal del CSIC. L’any 1990 va obtenir el títol de Doctora en Biologia, amb Premi Extraordinari, també a la Universitat de Barcelona. Posteriorment, va seguir la seva formació amb una estada post-doctoral a l’Institut de Virologia d’Oxford durant els anys 1991-1992. L’any 1995 obté una plaça de Professora Titular d’Universitat i actualment és Catedràtica de Microbiologia a la Universitat de Barcelona.

Ha impartit docència de Virologia, Vacunes víriques i Control de virus a aliments en vint assignatures repartides entre sis Graus i quatre Màsters, i ha dirigit tretze Tesis Doctorals. Addicionalment, ha actuat com a supervisora de tesis doctorals del departament de Virologia de la Universitat de Pretòria i de l’Institut Pasteur de Paris.

La seva recerca esta centrada en l’àmbit de la Virologia. Des de 2002 i de forma continuada ha estat investigadora principal de projectes del “Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica”, així com de diversos contractes amb empreses. Ha publicat més de cent vint-i-cinc articles en revistes internacionals indexades. Així mateix, ha presentat els resultats dels seus treballs en més d’un centenar de Congressos internacionals.

Ha impartit conferències internacionals al National Research Center del Caire, a la Universitat de Pretoria, a la Royal Society de Londres i a la Universitat Tohoku de Sendai.

 

CV EXTENS