José Ángel Brandín, director d’Auditoria Interna a Espanya del holding aeronàutic IAG, ingressa a la Reial Acadèmia

José Ángel Brandín, doctor en Govern i Cultura de les Organitzacions, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que va tenir lloc el passat 6 de juny al Saló d’Actes de Foment del Treball Nacional, seu de l’Acadèmia. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La confianza razonada: un medio para la gestión de la incertidumbre en los procesos de las organizaciones”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número José Daniel Barquero. A l’acte van assistir més de 100 persones i una vintena d’acadèmics.

Especialista en avaluació de riscos, control intern i auditoria interna i actual director d’Auditoria Interna a Espanya del hòlding aeronàutic International Airlines Group (IAG), el nou acadèmic analitza al seu treball les facetes i diferents graus de la confiança dins de l’empresa, detenint en el que s’anomena la confiança raonada, i el seu valor estratègic per a qualsevol societat mercantil. “A l’àmbit de les organitzacions no aconsegueixen copsar totalment l’essència de la confiança, les perspectives que la identifiquen principalment com un estímul per a la creativitat, la innovació, la satisfacció, la cohesió, la vinculació i la motivació o la productivitat; com a mitjà facilitador en la gestió del conflicte, la negociació, l’assumpció de la cadena de comandament, la coordinació, la cooperació i l’intercanvi d’informació i coneixement dins i entre les organitzacions, o bé com a complement al poder de les jerarquies i als incentius econòmics propis del mercat per dirigir les transaccions econòmiques”, inicia Brandín la seva reflexió.

Després de definir el concepte de confiança raonada mitjançant una sèrie de punts i condicionants, analitzar la relació entre la confiança i la desconfiança dins el marc de l’organització empresarial, definir i alertar sobre la confiança incondicional i ressenyar l’origen i avaluar la fiabilitat, el nou acadèmic aborda el desenvolupament d’aquesta confiança raonada al si de l’organització partint de la relació entre cooperació i confiança i posa en consideració el seu valor davant la gestió de la incertesa.

A l’àmbit de les organitzacions no aconsegueixen copsar totalment l’essència de la confiança, les perspectives que la identifiquen principalment com un estímul per a la creativitat, la innovació, la satisfacció, la cohesió, la vinculació i la motivació o la productivitat […] “

“La confiança no és el primer: ho és la fiabilitat, tot i que l’acció de confiar sí que sigui el realment determinant, fins i tot el més important si es vol veure així. I això des de la convicció que la majoria de les persones la major part de les vegades desitgem realment contribuir dins dels límits de la nostra capacitat a la missió de l’organització en la qual exercim la nostra comesa i, a més, volem i som capaços de desplegar nivells d’iniciativa, creativitat i autocontrol adequats a les tasques que desenvolupem i als objectius que ens són encomanats. Plantejament aquest compatible amb la recomanació incondicional d’incrementar de forma proactiva la nostra fiabilitat, ja que res del que s’ha dit ni observat ho desaconsella, ni dins ni fora de l’àmbit organitzacional. Fiabilitat que, com a fonament de la confiança raonada, resulta ser així punt de partida per a l’establiment d’un equilibri eficient i veritablement humà entre la confiança i el control als processos de l’organització. Conclusió esperançada i alhora motiu per a ulteriors reflexions no menys prometedores”, conclou Brandín.

Discurs d’ingrés