Albert Biete, acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), ha estat reelegit president de l’Associació de Professors Universitaris de Radiologia i Medicina Física durant el XXXVI Seminari d’aquesta institució, que es va celebrar a Ciudad Real entre els passats 23 i 25 de maig i va servir de marc per celebrar les primeres quatre dècades d’activitat. La trobada, a més, va analitzar l’estat de la docència en els seus diferents àmbits i va elaborar un document amb diverses consideracions que va elevar a l’Administració.

Entre d’altres aspectes, l’entitat presidida per l’acadèmic de la RAED considera que l’àrea de coneixement de Radiologia i Medicina Física imparteix docència en diferents estudis de grau com infermeria, Odontologia, Fisioteràpia, Farmàcia, Teràpia Ocupacional, Enginyeria de la Salut, Podologia i, fonamentalment, en Medicina i que des de l’aparició dels estudis de grau en Medicina s’ha donat un creixent augment del nombre de facultats, una gran heterogeneïtat de continguts docents de l’àrea en el pla d’estudis i una preocupant disminució de professors amb vinculació permanent .

Dr. Albert BieteDavant d’aquest panorama, l’Associació considera que la rellevància de totes les especialitats de l’àrea de coneixement a la pràctica clínica s’ha de veure reflectida en la quantitat de crèdits de la titulació, que cal fomentar l’ensenyament d’anatomia radiològica al grau, que s’ha de produir dins d’aquests estudis una major vinculació dels docents i garantir un necessari relleu generacional, que s’hauria d’habilitar en totes les comunitats autònomes la figura del contractat doctor vinculat i que, així mateix, s’ha de fomentar la carrera docent en especialistes joves des de les universitats i les institucions sanitàries.

L’entitat recorda que l’àrea de coneixement de Radiologia i Medicina Física té una especial complexitat ja que està integrada per diferents especialitats: Radiodiagnòstic, Oncologia Radioteràpica, Medicina Nuclear, Medicina Física i Rehabilitació i Radiofísica hospitalària i inclou àrees d’investigació i docència pròpies com Radiobiología, Física Mèdica, recerca clínica i noves tecnologies de diagnòstic i teràpia. L’Associació de Professors Universitaris de Radiologia i Medicina Física és una entitat sense ànim de lucre, fundada el 1979, que té entre els seus objectius coordinar i procurar mantenir nivells homogenis en l’ensenyament universitari de Radiologia i Medicina Física.