Joaquim Gironella, acadèmic de número i adjunt a la Presidència de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) i reconegut cirurgià, participarà al Seminari Internacional “Penser l’Europe”, que celebrarà l’Acadèmia Romanesa entre els propers 30 de setembre i 2 d’octubre a Bucarest sota el títol “Bientôt un siècle depuis le fin de la Première Guerre Mondiale: qu’est ce l’Europe a appris de son histoire?”.

Gironella hi intervindrà amb la ponència “Raisonnement critique sélectif des évènements scientifiques biomedicau au XXème Siecle”, on presenta alguns exemples paradigmàtics dels grans esdeveniments científics biomèdics del segle XX com ara el descobriment de l’ADN, els transplantaments d’òrgans o els avanços de laboratori fins arribar a la clonació.