Francisco González de Posada

Francisco González de Posada

Francisco González de Posada, president de l’Acadèmia de Ciències, Enginyeries i Humanitats de Lanzarote i col·laborador habitual de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), convida els acadèmics i amics de la RAED a ser partícips de les sessions que celebrarà aquesta institució entre els propers 12 i 14 de novembre a la seu de l’Institut d’Estudis Canaris, a la Laguna (Tenerife), sota el títol “Cosmología. Análisis de las nuevas concepciones de Hawking y Penrose”.

El curs es concep com una descripció de la cosmologia científica vigent -el model cosmològic del Big Bang-, assenyalant de manera destacada les respostes que ofereix als problemes de l’origen, de l’evolució i del destí de l’univers. Al respecte d’aquests temes, es tracta analítica i críticament les qüestions suggerides per Stephen Hawking i Roger Penrose. Són dos científics que en els últims anys han completat les visions pròpiament científiques sobre l’univers amb d’altres consideracions de naturalesa prioritàriament filosòfiques exposades en les seves obres “Historia del Tiempo” i “El Gran Diseño”, de Hawking, i “Los ciclos del Tiempo” i “Moda, fe y fantasía en la nueva física del Universo”, de Penrose. Aquestes obres, d’enorme difusió i de marcat interès polèmic, han generat un important impuls de tall filosòfic i una certa revisió crítica dels coneixements científics en un marc de relació amb el pensament en general.

Curso de Cosmología 2018 - concepciones Hawking y PenroseLes sessions, distribuïdes en 12 lliçons de 45 minuts seguides d’un col·loqui obert de 15 minuts més, correran a càrrec del propi González de Posada, catedràtic de Fonaments Físics de la Universitat Politècnica de Madrid i, al seu torn, doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, en Teologia, en Filosofia i en Sociologia. L’objectiu general de les sessions consisteix a oferir coneixements i reflexionar sobre la visió cosmològica actual contextualitzada en la història: coneixements, ignoràncies i perspectives.

Els participants que desitgin optar pel reconeixement acadèmic realitzaran un treball personal supervisat pel professor del curs amb l’estudi concret d’un dels temes centrals o complementaris. Tot i així, els destinataris de les sessions són totes aquelles persones interessades pels grans i tradicionals problemes del pensament universal, el primer dels quals, tractat des de la raó, va ser precisament el de l’univers i la matèria.