Soldevila de Monteys, director d’un dels màsters de referència en auditoria, ingressa a la Reial Acadèmia

Acto de ingreso de Ramón María Soldevila de Monteys

Dr. Ramón M. Soldevila

Ramon M. Soldevila de Monteys, doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials i director del Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat de la Universitat Abat Oliba CEU, va ingressar com a acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED) durant una cerimònia que es va celebrar el passat 7 de febrer al Saló d’Actes de Foment del Treball Nacional, seu de la RAED. El recipiendari va llegir el discurs d’ingrés “La contabilidad y sus adaptaciones sectoriales. El caso especial del sector hotelero”. Li va respondre en nom de la Reial Corporació l’acadèmic de número i rector honorari de la Universitat Abat Oliba Joan Francesc Corona.

Al seu treball, el nou acadèmic tracta d’establir les bases d’una comptabilitat estandarditzada per a un sector estratègic de l’economia espanyola com és l’hoteler, que paradoxalment no compta amb un Pla General de Comptabilitat (PGC) propi com sí ho tenen, per exemple , el sector elèctric o el vitivinícola. “Tenim la necessitat de crear un llenguatge comú, un sistema uniforme a la manera i semblança dels hotels en el món anglosaxó, l’Uniform System for Account for the Lodging Industry, que va néixer ja al segle passat. Amb aquesta dissertació s’obren línies de recerca per a sistemes uniformes de comptabilitat que encara pateixin d’un Pla General de Comptabilitat adaptat al seu sector”, va iniciar Soldevila de Monteys la seva exposició.

A dia d’avui, tot just una vintena de sectors disposen d’un PGC adaptat, una circumstància que fa que molts no hagin arribat a una normalització comptable que contribueixi a la seva competitivitat. “I quan un sector té una importància respecte a l’economia del país com és l’hoteler i té certes peculiaritats enfront de la resta de sectors és beneficiós aprovar mitjançant una ordre ministerial una adaptació sectorial”, va insistir el nou acadèmic abans de detallar les avantatges del model britànic i nord-americà, emprat ja per prop d’un 10% dels hotels espanyols.

“La nostra proposta suposa apuntar a un objectiu general i comú a tota iniciativa uniformadora de la informació comptable aplicable a un sector. Només cal que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes compti amb el suport dels diferents agents econòmics per tal que, a instàncies de cada sector, promulgui projectes de llei encaminada a la uniformitat en la comptabilitat “, va concloure el recipiendari.

Discurs d’ingrés