Dr. Rodolfo Fernández CuellasRodolfo Fernández Cuellas, director del Seminari de Dret Mercantil de l’Escola de Negocis ESADE i acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), aborda en l’article “Juntas a la vista”, publicat pel diari “Expansión” en la seva edició del passat 30 de maig, els recents canvis legislatius en la llei de societats de capital, en particular de l’article referit als drets dels socis o accionistes minoritaris, i la doctrina resultant de les recents sentències de jutjats de tot Espanya que reconeixen el dret d’aquest participant minoritari enfront dels abusos de la majoria del capital, en algun cas instant fins i tot al repartiment de fins a la totalitat dels beneficis comptabilitzats malgrat l’acord en sentit contrari dels consells d’administració o juntes d’accionistes.

Soci fundador del bufet d’advocats i assessors tributaris Miliners i especialista en conflictes corporatius entre socis, l’acadèmic considera que a la llum de la nova llei les societats participades han de prendre decisions prioritzant la societat com a institució i el projecte empresarial. “Així, quan se celebrin les juntes generals durant les properes setmanes, els socis que representen la majoria del capital han d’atendre a un criteri de responsabilitat evitant imposicions que atemptin contra el legítim dret als guanys socials que correspon a tots els socis”, considera Fernández Cuellas.

“La doctrina d’aquestes sentències és clara: el dret a participar dels guanys socials és essencial per al soci i si s’acorda l’atresorament, sigui total o parcial, ha d’estar suficientment justificat. Altrament s’ha de repartir la totalitat del benefici”, considera en aquest article apel·lant a aquestes resolucions judicials que han considerat abusiu i declarat nul l’acord de la junta de no repartir dividends quan la societat tenia reserves folgades i no preveia plans d’inversió destacables. Fernández Cuellas ja va apuntar aquesta disjuntiva durant el seu ingrés com a acadèmic el març passat, quan va llegir un discurs amb un títol eloqüent: “Las dinámicas mayoría-minoría en las sociedades de capital”.