Jordi Martí
Professor d’Economia i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona, ​​acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Francesc Torralba
Director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i acadèmic de número de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED)

Dr. Jordi Martí Pidelaserra

Dr. Jordi Martí

Jordi Martí, professor d’Economia i Comptabilitat de la Universitat de Barcelona i acadèmic de número i membre de la Junta de Govern de la Reial Acadèmia Europea de Doctors-Barcelona 1914 (RAED), i Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull i de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Urgell i també acadèmic de número de la RAED, formen part del nou Consell Acadèmic de l’associació Respon.cat, un organisme que vol implicar les empreses i les organitzacions empresarials més compromeses amb la responsabilitat social corporativa amb l’objectiu de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu d’aquesta dimensió social de l’empresa a Catalunya.

Constituïda el 2015, Respon.cat està estretament vinculada a la competitivitat sostenible que focalitza la responsabilitat social com a factor estratègic i cultural de les empreses. Des de la seva fundació tracta d’oferir l’espai de trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions diverses, per tal de construir una iniciativa que sigui d’utilitat per a una gran diversitat d’empreses captant el sentit diferencial que aquesta cara humana i retorn de l’activitat a la societat pot tenir en cadascuna.

Dr. Francesc Torralba

Dr. Francesc Torralba

La reunió del Consell Acadèmic, celebrada el passat 10 de març, es va realitzar de forma virtual i es va emetre públicament des de la seu de l’Escola de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu FabraRespon.cat considera que el paper dels organismes acadèmics és molt rellevant per a un bon desenvolupament i expansió de la responsabilitat social corporativa com a enfocament de gestió de les empreses i organitzacions. En aquest sentit, l’organització vol tenir en el món acadèmic un aliat en el repte de promoure un salt qualitatiu i quantitatiu dels seus objectius. A més, la contribució de les universitats per expandir la responsabilitat social també pot produir-se a partir de la seva gestió a les universitats mateixes i organitzacions acadèmiques, el que ajudarà a fomentar un territori més compromès.

Respon.cat vol dotar-se d’espais de diàleg amb grups d’interès, de manera coherent amb els principis de la responsabilitat social de l’empresa, tal com recull la llei. D’una banda, tal com preveuen els estatuts de l’associació, s’ha creat un Consell Social, on estaran representats els principals grups d’interès. D’altra banda, i donada la singularitat i rellevància del món acadèmic, s’ha considerat que era convenient tenir un marc propi per a aquest col·lectiu, de manera que permeti tenir una dinàmica pròpia i poder generar col·laboracions. És aquí on s’emmarca aquest Consell Acadèmic.

La Reial Acadèmia Europea de Doctors dóna la benvinguda a aquesta iniciativa i, particularment, a l’obertura de l’entitat a l’àmbit acadèmic i es compromet a participar als seus programes, així com promoure i facilitar les seves accions en futurs marcs de col·laboració.